Attēls

Paziņojums par publiskās apspriešanas nepieciešamību būvniecības iecerei “Koka granulu ražotnes būvniecībai “Avotos”, Lizumā, Lizuma pagastā, Gulbenes novadā”.

Gulbenes novada būvvalde 2016.gada 30.maijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.BIS/BV-5.2-2016-4 (BV 2.7/16/99) par nepieciešamību organizēt publisku apspriešanu būvniecības iecerei “Koka granulu ražotnes būvniecībai “Avotos”, Lizumā, Lizuma pagastā, Gulbenes novadā” (kadastra apzīmējumi 5072 006 0528 un 5072 006 0174).

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.671 “Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” 6.punktu, būvniecības ieceres publisko apspriešanu uzsāk divu mēnešu laikā pēc lēmuma par publiskās apspriešanas nepieciešamību pieņemšanas.

Būvniecības ierosinātājs: SIA “Avoti SWF”.

Lēmums