30.maijā Gulbenes novada domē notika Gulbenes novada domes, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) pārstāvju un šīs augstskolas studentu un absolventu tikšanās.

rpiva1605

RPIVA Alūksnes filiāles vadītāja Anita Pētersone iepazīstināja ar augstskolas piedāvājumu – studiju programmām un studentu uzņemšanas procesu, kā arī sniedza nelielu ieskatu statistikas datos par absolventu skaitu.

Savukārt savu viedokli par augstskolas darbu un priekšlikumus studiju procesa uzlabošanai izteica absolventi un esošie studenti no Gulbenes novada.

Tā kā šā gada 18.martā Gulbenes novada dome parakstīja sadarbības līgumu ar RPIVA, tika apsvērta iespēja rīkot seminārus, apmācības dažādām interešu grupām.

Noslēgtais sadarbības līgums paredz dažādus sadarbības veidus starp pašvaldību un augstskolu, dodot iespēju novada iedzīvotājiem paaugstināt savu izglītības līmeni, piedalīties mūžizglītības aktivitātēs, tā veicinot novada ekonomikas attīstību.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste