Sakarā ar zemo pieprasījumu no 2016.gada 15.jūnija pasta pakalpojumi Gulbenes novada Līgo pagastā tiks nodrošināti pasta pakalpojumu sniegšanas vietā Pasta māja katru darbdienu no plkst.9.30 līdz 10.30. Iedzīvotāji arī turpmāk saņems visus pasta pakalpojumus, kas bija pieejami līdzšinējā nodaļā, vai arī varēs izvēlēties saņemt tos pie pastnieka savā dzīvesvietā.

Līgo pasta nodaļā sniegto pasta pakalpojumu apjoms bija kritiski zems, radot ikgadējos zaudējumus Latvijas Pastam vairāk nekā 7000 eiro apmērā: nodaļas vidējo apgrozījumu veidoja divi pasta sūtījumi dienā. Tāpēc pieņemts lēmums mainīt līdzšinējo pasta nodaļas darbības modeli, taču iedzīvotājiem arī turpmāk būs pieejami visi nepieciešamie pasta pakalpojumi.

Tāpat kā līdz šim, jaunajā pasta pakalpojumu sniegšanas vietā iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta pakalpojumi un arī citi pakalpojumi, kurus nodrošina Latvijas Pasts: preses izdevumu abonēšana, vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes un pārrobežu pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku un aplokšņu iegāde, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, naudas pārvedumu izmaksa, komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa, komercpreču iegāde mazumtirdzniecībā.

Jebkuram reģionu iedzīvotājam jau patlaban ir plašas iespējas saņemt nepieciešamos pasta pakalpojumus arī pie pastnieka tieši savā dzīvesvietā, ja ir grūtības nokļūt uz pasta pakalpojumu sniegšanas vietu ārpus mājām. Pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošina naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, komunālo un citu rēķinu apmaksu, pastmarku un aplokšņu iegādi, pastkaršu un vēstuļu nosūtīšanu, preses izdevumu abonēšanu, sūtījumu piegādes pieteikšanu mājās, iemaksu veikšanu PNS kontā u.c.

Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma saņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt bezmaksas sūtījuma saņemšanu Līgo pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, iepriekš zvanot pa tālruni 64497692 un norādot datumu, kurā klients vēlas saņemt pasta sūtījumu. Savukārt, apmeklējot Gulbenes 1.pasta nodaļu, sūtījumu saņemšana ir iespējama katru darbdienu no plkst.8 līdz 18 un sestdienās no plkst.9 līdz 13 bez iepriekšēja pieteikuma.

Līgo pagasta iedzīvotāji ir informēti par pasta pakalpojumu saņemšanas iespējām pēc 15.jūnija, saņemot informatīvus paziņojumus savās pastkastītēs.

Eva Puriņa
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Latvijas.Pasts