2016.gada 21.jūnijā Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde. Sākums plkst. 15:00.

Komiteju sēdes ir atklātas.

Darba kārtības projekts

1.      Par grozījumu veikšanu Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā.

2.      Par grozījumu veikšanu Gulbenes Mūzikas skolas nolikumā.

3.      Par grozījumu veikšanu Gulbenes novada domes 2016.gada 31.marta noteikumos Nr. 4 „Par stipendijām Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem”.

4.      Par balvas „Gulbenes novada GODS” piešķiršanu.

5.      Tikšanās Lizuma vidusskolā un Lizuma kultūras nama apmeklējums.