Gulbenes novada pašvaldības aģentūra “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” noslēgusi līgumu ar SIA “IZIDIKSI” par kuģīša un tā apkalpes nomu izbraucieniem pa Stāmerienas ezeru. Pakalpojuma izpildes termiņš – no 1.jūlija līdz 31.oktobrim. Kopējā nomas maksa – 15040 EUR bez PVN. Tajā ietverti visi izdevumi – arī piegādes izmaksas, darba samaksa un naktsmītņu nodrošināšana kuģīša vadītājam.

Līgums noslēgts atbilstoši iepirkumam “Ūdenstransportlīdzekļa un tā apkalpes noma” .

Informācija ekskursantiem un citiem interesentiem