nva1607 Iesaistoties Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pasākumā par skolēnu subsidēto darba vietu nodrošināšanu vasaras periodā, Gulbenes novada dome šogad ir radusi darba iespējas 19 skolēniem. Divi no tiem kopš 1.jūlija strādā Gulbenes novada domē. Gulbenes 2.vidusskolas skolnieces Marta Pušķe un Deriāna Bukovska pašvaldībā veic sociālo mediju speciālista pienākumus.

“Jaunietes pašvaldībā ir iejutušās lieliski. Kopumā šī ir ļoti laba iespēja jauniešiem saskarties ar pirmo darba pieredzi, atbildību, ieraudzīt dažādu iestāžu darbību no citas puses nekā ierasts, kā arī uzkrāt zināšanas turpmākajām darba gaitām un darba intervijām. Gulbenes novadā jaunieši ir atraduši darba iespējas ne tikai pašvaldībā, bet arī novada jauniešu centros, bērnudārzos, sociālajā dienestā un citur,” stāsta Lauris Šķenders, Gulbenes novada domes jaunatnes lietu speciālists.

50% no skolēnu darba algām sedz NVA, otru daļu – pašvaldība. Katrs skolēns pasākuma ietvaros drīkst strādāt vienu mēnesi.

Jana Igaviņa,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste