Sludinājums

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.1 “Kramiņi”, Daukstu pagastā, Gulbenes novadā, kadastra Nr.5048 900 0115 – sākumcena EUR 510.00, nodrošinājums EUR 51.00, izsole 18.08.2016. plkst. 15 00. Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Pieteikšanās termiņš līdz 04.08.2016. plkst. 16-00. Izsole notiks Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021374.