Gulbenes pilsētā salīdzinoši lielu platību aizņem zaļā zona; Spārītes parks 35 ha platībā, Emzes parks 162 ha platībā, salīdzinoši nelielais Jaunatnes parks un skvērs pilsētas centrā, kā arī citas pašvaldībai piederošās zaļās zonas teritorijas ir Gulbenes pilsētas labiekārtošanas iestādes pārziņā.

“Līdz 30. jūnijam spēkā bija ikgadējais aizliegums zāģēt kokus pilsētas teritorijā. Tagad turpināsim izzāģēt vecos un slimos kokus – šobrīd tie ir 17.

Veidosim jaunus apstādījumus, piemēram, skvērā Gaitnieku un Vidus ielas stūrī plānojam stādīt tūjas,” par tuvākajiem lielajiem darbiem stāsta Ligita Miezīte, labiekārtošanas iestādes vadītāja.

Tūju šķirne ir izvēlēta sadarbībā ar vides dizaina un labiekārtošanas speciālisti Laimu Šmiti-Ūdri, kas jūlija sākumā darbu sāka Gulbenes novada domē.

“Lai veidotos vienots koptēls, centīsimies atrast tūju šķirni, kas ir tuvējā privātajā īpašumā Rīgas un Vidus ielas krustojumā. Domāju, nelielais skvērs veidosies harmonisks, no tā paveras brīnišķīgs skats uz katoļu baznīcas torņiem,” pārdomās dalās Laima Šmite-Ūdre.

V.Vilde