Saskaņā ar iepirkuma rezultātā noslēgto līgumu SIA “BMS Tehnoloģija” divu mēnešu laikā Gulbenes 2.vidusskolā ierīkos ieejas piekļuves kontroles sistēmu.

Vienlaikus gan Gulbenes 2.vidusskolas, gan Gulbenes novada valsts ģimnāzijas ēdnīcā tiks ierīkota ēdināšanas uzskaites sistēma.

Jaunajā mācību gadā abu minēto skolu ēdnīcās skolēniem līdz 9.klasei būs jāizmanto elektroniskās personalizētās kartes, kas savukārt pašvaldībai dos precīzu un operatīvu informāciju par ēdināšanas izmaksām.

"Tas ir būtiski, jo pamatskolas klašu audzēkņi saņem brīvpusdienas, bet ar ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju norēķinās Gulbenes novada dome,” saka Gulbenes novada domes Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītāja Lienīte Reinsone.

Personalizētās kartes tiks izgatavotas arī Gulbenes vidusskolas pamatizglītības posma audzēkņiem, jo šī skola izmanto ģimnāzijas ēdnīcu. Kopējais karšu lietotāju skaits būs ap 1300.

Gulbenes 2.vidusskolā elektroniskās personalizētās kartes tiks izmantotas arī ieejas kontrolei – gan audzēkņi, gan skolas personāls varēs ienākt skolā un iziet no ēkas, izmantojot šo karti.

V.Vilde