Drukāt

1.augusts

*Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis, domes izpilddirektore Guna Švika un domes projektu vadītāja Liena Kazāka tiekas ar Altum Gulbenes reģionālā centra vadītāju Valti Kraukli, lai pārrunātu semināra “Finanšu un atbalsta instrumenti uzņēmējdarbībai” organizēšanu, kas notiks 19.augustā Gulbenē.

* Gulbenes novada domes priekšsēdētājs A. Apinītis un domes Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Jānis Barinskis tiekas ar Gulbenes novada invalīdu biedrības pārstāvjiem un jauniešu centra “Bāze” vadītāju, lai pārrunātu organizāciju pārcelšanu uz citām telpām esošo telpu jumta remonta laikā.

* Gulbenes novada domē tiekas Latvijas Ordeņu brālības salidojuma organizatoru darba grupa.

2.augusts

*Tiekas Gulbenes novada domes speciālisti un būvnieki par Baložu ielas rekonstrukcijas projekta noslēgumu.

*Stāmerienā pulcējas pagasta tūrisma uzņēmēji, lai pārrunātu tūrisma attīstības iespējas.

*Gulbenē ierodas jauniešu apmaiņas projekta “Universal Languages” dalībnieki no Spānijas, kas šeit uzturēsies divas nedēļas.

3.augusts

* Gulbenes novada domes izpilddirektore G. Švika un domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vecākā konsultante Edīte Siļķēna Rīgā tiekas ar Latvijas Ordeņu brālības pārstāvjiem.

*Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas speciālisti organizē sanāksmi par veselības veicināšanas aktivitāšu realizēšanu Gulbenes novadā.

4.augusts.

* Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis piedalās Latvijas Reģionālo attīstības centru apvienības sanāksmē un tiekas ar Satiksmes ministru Uldi Auguli.

Par kultūras un sporta aktivitātēm lasīt sadaļā Pasākumu kalendārs.

Jana Igaviņa,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste