Drukāt

22.augustā Gulbenes novada domes Attīstības un īpašumu nodaļas speciālisti kopā ar būvuzņēmēju plāno apsekot objektus, kuriem saskaņā ar iepirkumu “Jumtu segumu nomaiņa ēkām Gulbenes novadā” jāveic jumtu seguma nomaiņa četrām ēkām – Litenes pagasta bibliotēkas ēkai; ēkai Vienības ielā 1, Beļavā; ēkai “Virānes skola”, Tirzas pagastā; ēkai “Gravas-4”, Lejasciema pagastā.

22.augustā Gulbenes novada Tirzas pagasta sociālās aprūpes centrā notiks sanāksme par plānoto apkures sistēmas un iekšējo ūdensvadu sistēmas izbūvi šajā centrā. Darbi notiks saskaņā ar iepirkumu “Apkures sistēmas un iekšējo ūdensvadu sistēmas izbūve”.

23.augustā Gulbenes novada domē notiks darba grupas sanāksme, kurā izrunās jautājumus, kas saistīti ar komunālās saimniecības jomu Gulbenes novadā.

24.augustā Gulbenes kultūras centrā ikgadējā Gulbenes novada mācību gada sākuma konferencē pulcēsies Gulbenes novada pedagogi un pašvaldības pārstāvji.

25.augustā plkst.9:00 Gulbenes novada domē notiks kārtējā Gulbenes novada domes sēde. Tajā drīkst piedalīties ikviens interesents.

25.augustā Gulbenes novada valsts ģimnāzijā notiks seminārs pedagogiem "Starpdisciplināras mācības aktuālo kompetenču veicināšanai" .

26.augustā norisināsies kārtējā Gulbenes novada pārvalžu vadītāju sanāksme.

26.augustā Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolā norisināsies sanāksme, kurā pārrunās aktuālos jautājumus saistībā ar jauno mācību gadu.

26.-27. augustā Gulbenes kultūras centrā pasākums cilvēkiem ar invaliditāti – amatierteātru festivāls "Izaicinājuma skatuve optimistiem". 26.augustā plkst.23:00 pie Gulbenes kultūras centra notiks uguns šovs. Pasākumā dalībnieki no Lietuvas, Polijas, Latvijas. Festivālu atbalsta arī Gulbenes novada dome.

26.-28.augustā Gulbenes novada domes delegācija un Beļavas pagasta tautas nama vidējās paaudzes tautisko deju kolektīvs “Ega”, vadītāja Diāna Tuča, apmeklēs Gulbenes novada pašvaldības sadarbības pilsētas Kenčinas (Polija) Ražas svētkus.

27.augustā tiek organizēts Gulbenes novada valsts ģimnāzijas salidojums.

28.augustā Jaungulbenes stadionā norisināsies Gulbenes novada 2016.gada mini futbola čempionāts.

Šonedēļ Gulbenes novada bibliotēkas speciālisti plāno uzsākt datorapmācības kursus Gulbenes novada sociālās aprūpes centra “Siltais” iemītniekiem.

Sakarā ar plānoto jumta konstrukciju pārbūvi ēkai Brīvības ielā 22, šonedēļ iecerēts uzsākts Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” pārcelšanu uz bijušās Gulbenes Bērzu sākumskolas telpām Vidus ielā 7. Uz šīm telpām tiks pārcelta arī Gulbenes novada invalīdu biedrība.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste