Vietējā ģeodēziskā tīkla uzturēšanu savā administratīvajā teritorijā nodrošina pašvaldība*. Gulbenes novadā ir ierīkoti vairāk nekā 700 ģeodēziskā tīkla punkti. Ne visi no tiem ir saglabājušies, tādēļ, lai precizētu reālo situāciju, tiek veikta ģeodēziskā tīkla punktu apsekošana dabā.

2013. gadā tika apsekoti Gulbenes pilsētas poligonometrijas tīkla 236 punkti. Reāli dabā tika atrasti 172 punkti. Ģeodēzisko punktu iznīcināšanas iemesli galvenokārt ir cilvēku saimnieciskā darbība – ielu un ceļu rekonstrukcija, remonts vai uzturēšana, lauksaimniecības un meliorācijas darbi, ēku rekonstrukcija vai nojaukšana u.c.

Ģeodēziskā tīkla punkti Gulbenē, 2013.g.
Foto - Juris Zaķis.

2014. gadā tika apsekoti tīkla punkti Litenes, Stradu un Stāmerienas pagastā. Apsekoto punktu skaits – 187, no tiem saglabājušies 58%.

2015.gadā tika apsekoti tīkla punkti Lejasciema, Beļavas, Daukstu un Galgauskas pagastā. Apsekoto punktu skaits – 163, no tiem saglabājušies 88%.

2016. gadā noslēgti līgumi par vietējā ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanu Lizuma, Rankas, Jaungulbenes, Līgo un Tirzas pagastā, ar ko tiks pabeigts vietējā ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanas process. Kopējais punktu skaits šogad apsekojamajos pagastos ir 139.

Ģeodēziskā tīkla atbalsta punktus nostiprina zemē, arī pie ēku sienām, paredzot ilgstošai kalpošanai, tomēr cilvēku saimnieciskās darbības rezultātā tie var tikt iznīcināti.

Ģeodēziskā tīkla atbalsta punktus izmanto topogrāfisko datu iegūšanai, kadastrālajai uzmērīšanai un citu darbu izpildei, kas saistīti ar mērniecību un kartogrāfiju.

Ģeodēziskā tīkla punkti Gulbenē, 2016.g.

* Atbilstoši 24.07.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.497 "Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi" prasībām.

Informē Anita Vaska,
Gulbenes novada domes teritorijas plānotāja