Gulbenes novada dome informē, ka tiek rīkota nomas objekta piedāvājumu atlase dzīvojamajai platībai divām personām (brīvprātīgajiem no Spānijas) Eiropas brīvprātīgā darba projekta „Explore together” (Nr.2016-1-LV02-KA105-001018) un "More than 1" (Nr.2016-1-LV02-KA105-001062) ietvaros.

Pieteikumi iesniedzami Gulbenes novada domē, Izglītības kultūras un sporta nodaļas 315.kabinetā, līdz 2016.gada 23.septembra plkst.14:00.

Kontaktiem – Lauris Šķenders: lauris.skenders @gulbene.lv, 28742807.

25.08.2016. Gulbenes novada domes sēdē apstiprināti nomas objekta atlases kritēriji.