Gulbenes novada dome informē, ka tiek rīkota nomas objekta piedāvājuma atlase biroja telpām Gulbenes novada bāriņtiesas darbības nodrošināšanai. Pieteikumi iesniedzami līdz 2016.gada 28.septembra plkst.12:00 Gulbenes novada domē:

206.kabinets,
Ābeļu iela 2, Gulbene,
Gulbenes novads, LV-4416.

25.08.2016. Gulbenes novada domes sēdē apstiprināti telpu nomas objekta atlases kritēriji.