Gulbenes novada pašvaldībā ir izstrādāti skolēnu pārvadājumu maršruti 2016./2017. mācību gadam.

Gulbenes novada domes Īpašumu pārraudzības nodaļas vadītājs Zintis Skopāns:

“Vispirms tika apkopota informācija par skolēnu deklarētajām dzīves vietas adresēm un sabiedriskā transporta maršrutiem. Atbilstoši tam pagastu pārvaldēs plānoja pārvadājumu maršrutus, nodrošinot iespēju nokļūt līdz tuvākajai mācību iestādei. Gulbenes novada domes speciālisti veidoja kopējo pārvadājumu karti, iesakot izmaiņas gadījumos, ja maršruti pārklājas.

Skolēnu pārvadājumu maršruti ir saskaņoti un apstiprināti Gulbenes novada domē.”

Vecāki detalizētu informāciju par maršrutiem var iegūt pagastu pārvaldēs vai pie Gulbenes novada domes Īpašumu pārraudzības nodaļas vadītāja Zinta Skopāna.

sk parv16 17

Attēlā – skolēnu pārvadājumu maršruti Gulbenes novadā.

V.Vilde