Gulbenes pilsētas pārvalde ir uzsākusi projektēšanas darbus, kas saistīti ar plānoto Nākotnes ielas pārbūvi. Lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību, pilsētas pārvalde uz informatīvu sanāksmi aicināja Nākotnes ielā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pilnvarotās personas un Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” vadību.

“Sniedzām informāciju par projektu. Projektētājs prezentēja savas idejas būvprojekta izstrādei – kur atradīsies automašīnu stāvvietas, kur būs gājēju ietves, kā ierobežot ātrumu, jo tuvumā atrodas bērnudārzs. Visticamāk to darīsim, uzstādot ātruma barjeru. Sanāksmes gaitā uzklausījām arī māju vecāko priekšlikumus par projektu kopumā. Viņi apspriedīsies ar savu māju iedzīvotājiem, un, ja būs vēl kādi ierosinājumi, tos iesniegs pilsētas pārvaldei,” informē Gulbenes pilsētas pārvaldes komunālinženieris Jānis Krastiņš.

Nākotnes ielas pārbūves projekta mērķis ir atjaunot nolietoto brauktuvju un celiņu segumu, nodrošināt mūsdienīgu un drošu vidi apkārtējiem iedzīvotājiem un pielāgot infrastruktūru mūsdienu vajadzībām. Projekta rezultātā būtiski tiks palielināts stāvvietu skaits automašīnām.

Nākotnes ielu pārbūvēs 951 metra kopgarumā. Šobrīd vēl tiek domāts par brauktuves seguma materiālu. Ja izmaksas ir līdzīgas, iespējams, ka tās neasfaltēs, bet, tāpat kā gājēju ietves, noklās ar bruģakmeni.

Projektā ieplānoti arī dažādi labiekārtošanas darbi – apzaļumošana, atkritumu urnu un soliņu uzstādīšana. Plānots demontēt visus dzelzsbetona apgaismojuma stabus.

“Plānojam pārtaisīt arī lietus notekūdeņu sistēmu šajā ielā. No šiem darbiem un finansējuma pieejamības ir atkarīgs tas vai varēs pārbūvēt visu ielu uzreiz, vai darbi būs jāsadala kārtās. Diemžēl projektā neiekļaujas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 2-1 un 2-2 brauktuves, jo tās nav pašvaldības īpašumā. Lēšam, ka projekta realizācijai nepieciešami aptuveni pusotrs līdz divi miljoni eiro. Protams, ka meklēsim iespējas piesaistīt Eiropas Savienības fondu līdzekļus. Ja tas neizdosies, nauda būs jāatrod pašvaldības budžetā,” piebilst J.Krastiņš.

Ziemas periodā plānots pabeigt projektēšanu un veikt iepirkuma procedūru uz būvdarbu veikšanu. Ja viss veiksies labi un būs finansējums, tad būvdarbus varētu uzsākt jau nākamgad.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste