Noslēgumam tuvojas Gulbenes stadiona skrejceļa pārbūves projekts, kas sevī ietver ne tikai paša skrejceļa pārbūvi, bet arī vieglatlētikas sektoru izbūvi, futbola laukuma uzlabošanu un asfaltēta celiņa apkārt stadionam izveidi, kas paredzēts skrituļotājiem un rollerslēpotājiem. Šobrīd būvdarbu veicēji aktīvi strādā pie gumijas seguma ieklāšanas.

“Gumijas segums tiek klāts divās kārtās – aptuveni 11 milimetrus bieza apakškārta melnā krāsā un aptuveni 3 milimetrus bieza virskārta sarkanā krāsā. Domājām, ka šis process notiks ātrāk, taču patraucēja nepastāvīgie laika apstākļi, kā rezultātā vienā jau ieklātā seguma posmā radās mitruma burbulīši. Kopā ar būvuzraugu un būvuzņēmēju secinājām, ka brāķētais posms ir jāpārstrādā. Vēlos atzīmēt, ka šie papildus darbi nekādā veidā neietekmē projekta termiņus un kopējās izmaksas, jo labojumi tiek veikti par būvuzņēmēja līdzekļiem. Kad tiks pabeigta gumijas seguma ieklāšana, sāksies horizontālo apzīmējumu krāsošana,” informē Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Jānis Barinskis.

Diska un vesera mešanas sektorā jau ir uzstādīti drošības aizsargtīkla balsti. Vēl tiek strādāts pie futbola laukuma zaļās zonas sakārtošanas, jo ilgstošās lietavas izskaloja iesētās sēklas, līdz ar to zāle šobrīd ir saaugusi nevienmērīgi, bet tas tiks novērsts.

Lai gan līgumā paredzētais izpildes termiņš ir 2016. gada novembra vidus, būvnieki prognozē, ka darbus varētu pabeigt ātrāk.

Projekta “Gulbenes stadiona skrejceļa pārbūve” kopējās izmaksas ir 755 971 EUR.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste