21.09.2016. Ābeļu ielā 2 Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde. Sākums plkst. 15.00.

Komiteju sēdes ir atklātas.

Darba kārtības projekts

1. Informācija par mobilitātes nedēļas projektu „Zaļais pedālis” (~15min.)

2. Informācija par Gulbenes novada izglītības iestāžu absolventu tālākizglītību.

3. Par Lizuma vidusskolas nolikuma apstiprināšanu.

4. Tikšanās Gulbenes 2.vidusskolā.