24.septembrī Gulbenes kultūras centrā Gulbenes novada jauniešu centrs “Bāze” atzīmēja savas pastāvēšanas 10.gadadienu.

 Dzimšanas dienas pasākumu kuplināja starptautiskā jauniešu apmaiņas projekta “10 forever” dalībnieki, kuru atraktīvie priekšnesumi ļāva ielūkoties Spānijas, Itālijas, Grieķijas, Lietuvas, Polijas, Slovākijas kultūrā. Muzikālus ģitārspēles sveicienus “Bāzei” nodeva gulbenietis Emīls Zučiks, bet ar dejām priecēja Balvu Bērnu un jauniešu centra deju grupa “Di-dancers”.

Gulbenes novada dome Gulbenes novada jauniešu centru “Bāze” nodibināja 2006.gada 9.septembrī. Jauniešu centra mērķis ir atbalstīt un veicināt Gulbenes jauniešu iniciatīvas, iesaistīt jauniešus savas dzīves kvalitātes veidošanā.        

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste