21.septembra pēcpusdienā Gulbīša vidusskolas 8. un 9.klases skolēni kopā ar skolotājām I.Dārznieci un I.Baueri mēroja ceļu uz Jaungulbenes pagasta Liedes kalniem, kur viņus sagaidīja Jaungulbenes pagasta pārvaldes vadītājs A.Vasiļjevs, vēsturniece A.Liniņa un Gulbenes novada domes pārstāvji. Pasākuma mērķis bija veicināt Liedes kalnu kā unikālā dabas veidojuma popularizēšanu jauniešu vidū.

Latvijas Pašvaldību savienības 2016.gada projekta “Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei" ietvaros, Māras kalnā tika uzstādīti divi soliņi. Izveidotajā atpūtas vietā jaunieši, sēžot pie ugunskura, ar interesi klausījās A.Liniņas stāstītajās teikās par Liedes kalniem. Izrādās, ka zviedru laikos tie esot sanesti ar cepurēm, bet vienā no pauguriem atrodoties naudas pagrabs, kura atslēgas sargājot suns. Tomēr pilskalnā apslēpto naudu esot aizliegts rakt, jo racējs paliekot akls.  

Liedes kalni ir Liedes upes krastā izveidojies interesants dabas retums – īpatnēja pauguru virkne, kas sākas pie Jaungulbenes pagasta Siladzirnavu ezera un stiepjas ap 30 km uz dienvidrietumiem gar Liedes upi. Septiņi pauguri atrodas Gulbenes novada domei piederošajā nekustamajā īpašumā Jaungulbenes pagastā ar nosaukumu “Liedeskalnu osi”. Liedes kalni – pilskalns, apmetne un kulta vieta, ir Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis (Valsts aizsardzības Nr.830).

meza dienas

Anita Deksne