konk04Lai godinātu labākos Gulbenes novada uzņēmumus, kuri veicina uzņēmējdarbības vides attīstību, nodarbinātību, teritorijas pievilcību un sabiedrisko aktivitāti, Gulbenes novada pašvaldība šogad plāno sākt jaunu tradīciju un š.g. 3.oktobrī izsludina pieteikumu konkursam „Gulbenes novada gada uzņēmums 2016”.

Konkursa mērķis ir apzināt un godināt novada uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, rada unikālus produktus, ieviešot jaunas tehnoloģijas, īsteno videi draudzīgu saimniekošanu, ir ieguvuši atpazīstamību vietējā un starptautiskajā tirgū, saglabājot novada identitāti uzņēmējdarbībā un stiprinot piederību Gulbenes novadam.

Konkursa nolikums paredz saskaņā ar izstrādātajiem kritērijiem nominēt uzņēmumus septiņās nominācijās: “Gada jaunais uzņēmums/uzņēmējs 2016”, “Gada produkts 2016”, “Gada inovācija 2016”, “Gada eksportētājs 2016”, „Gada darba devējs 2016”, “Gada saimnieks 2016”, “Gada pakalpojuma sniedzējs 2016”. Konkursa galvenā nominācija “Gulbenes novada gada uzņēmums 2016”, konkursa vērtēšanas komisijai balsojot, tiks piešķirta vienam no konkursam izvirzītajiem pretendentiem.

Katrai tematiskajai nominācijai izveidota individuāla pieteikuma anketa. Aizpildīta, parakstīta anketa no 3.10.-30.10.2016. iesniedzama:

  1. Personīgi Domes administrācijā, Attīstības un projektu nodaļā (Ābeļu iela 2 (319.kabinetā), Gulbenē) vai Gulbenes novada pagasta pārvaldēs;
  2. Nosūtot uz e-pastu: , ar norādi: Konkursam „Gulbenes novada gada uzņēmums 2016”. Prasības elektroniski nosūtītam dokumentam – satur personisku parakstu un tā atšifrējumu vai drošu elektronisku parakstu. Dokuments var būt noformēts sekojoši: saglabāts PDF, JPEG, WORD, EXCEL formātā t.sk. skenēts.
  3. Slēgtā aploksnē pa pastu ar norādi: Konkursam „Gulbenes novada gada uzņēmums 2016”,
    Adresāts: Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401;

Konkursa pretendentu pieteikumi tiks apkopoti un izvērtēti atbilstoši administratīvajiem un kvalitatīvajiem rādītājiem. Konkursa vērtēšanas 2. kārtai (komisijas vērtējums 50%, publiskais balsojums t.sk. elektroniskajā vidē, sociālajos tīklos Facebook, Draugiem 50%) no 8.11.-30.11.2016. tiks virzīti 3 pretendenti katrā tematiskajā nominācijā.

Ceram, ka ar laiku šis pasākums taps par vietējā mēroga kvalitātes simbolu. Konkursa noslēgumā 2017.gada janvārī paredzēts svinīgs pasākums Gulbenes kultūras centrā, kurā nomināciju laureāti saņems Atzinības rakstu un piemiņas balvu, kā arī publicitāti Vidzemes reģiona mērogā (iepriekš saskaņojot ar uzņēmēju).

Gulbenes novada dome aicina būt atsaucīgiem - pastāstīt par veiksmīgiem uzņēmējiem un viņu sasniegumiem. Pašvaldība vēlas uzslavēt un atzinīgi novērtēt gan lielo, gan mazo, vidējo uzņēmumu ieguldījumu uzņēmējdarbības vides attīstībā.

KONKURSS_Gulbenes novada gada uzņēmums 2016_nolikums.pdf

1.Pielikums_Pietekuma anketa_Konkurss Gulbenes novada gada uzņēmums 2016.xlsx

Liena Kazāka,
Gulbenes novada domes projektu vadītāja