Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļa izsludina konkursu „Gada skolotājs”. Konkurss tiek izsludināts, pamatojoties uz 2013.gada 28.martā Gulbenes novada domes sēdē Nr.4, 32 § apstiprināto Gulbenes novada konkursa „Gada skolotājs” nolikumu. Konkursa mērķis ir stiprināt pedagoga profesijas prestižu un atpazīstamību sabiedrībā.

Konkursa laureātiem balvu „Gada skolotājs” piešķir nominācijās par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem izglītojamajiem, par inovācijām izglītības procesā, par mūsdienīgu izglītības darba organizāciju un vadību, par veiksmīgāko pedagoga debiju.

Pretendentus piesaka izglītības iestāde (pieteikuma veidlapa nolikuma pielikumā). Pieteikumi iesniedzami Izglītības, kultūras un sporta nodaļas 314.kabinetā līdz 2016.gada 5.novembrim. Konkursa uzvarētāji tiek paziņoti tradicionālajā pedagogu pasākumā, kurš notiks Gulbenes kultūras centrā 2016.gada 2.decembrī.