Gulbenes pilsētas pārvalde ir noslēgusi līgumu ar SIA “Imberteh” par sliežu pievadceļa, kas atrodas pie Brīvības un Zvaigžņu ielas krustojuma, asfaltbetona seguma iesēdumu labošanas darbiem. Remontdarbus plānots veikt līdz šī gada beigām, pie labvēlīgiem laikapstākļiem.

sliedes oct

“Sliežu pievadceļa sakārtošanu veiksim sadarbojoties ar SIA “Baltic Agro”, kas ir šo pievadceļu nomnieks no SIA “Apgāde Gulbene”. Pilsētas pārvaldes investīcijas tiks ieguldītas Brīvības ielas posma daļā līdz sliedēm, bet SIA “Baltic Agro” finansēs sliežu asfaltbetona seguma iesēdumu labošanu uz pašiem sliežu pievadceļiem. Plānotais asfaltbetona iesēdumu labošana darbu apjoms ir 80m2. Cerējām, ka dzelzceļa pārbrauktuvi varēsim sakārtot reizē ar plānoto Brīvības ielas pārbūves projektu, kura ietvaros iecerēta neizmantotā sliežu pievadceļa demontāža, taču brauktuves stāvoklis pasliktinās un gribam šo posmu sakārtot vēl šogad,” informē Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītājs Gints Āboliņš.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste