10.oktobrī Gulbenes novadā sākas Karjeras nedēļa 2016. Aktivitātes turpināsies visas nedēļas garumā – līdz 14.oktobrim. Ar plānotajām Karjeras nedēļas aktivitātēm un programmu var iepazīties šeit.

10.oktobrī Gulbenes novada domē notiks tikšanās ar pašvaldības speciālistiem par svētku noformējumu Gulbenē sakarā ar novembrī notiekošajiem valsts svētkiem un atceres dienu. Tiks pārspriestas arī idejas par noformējumu Ziemassvētku periodā.

10.oktobrī plkst. 17:30 Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejā atklās Daigas Kalinkas zīda gleznu izstādi “Man ir pašai sava pļava”.

10.oktobrī sanāksmē tiks izskatīti Gulbenes novada domes Mārketinga stratēģijas izpildes rezultāti un priekšlikumi tālākām aktivitātēm, rīcībām.

10.oktobrī plānota novadnieku dienas “Gulbenes novads. Saknes. Piederība.” Organizatoru darba grupas sanāksme.

11.oktobrī Rīgā notiks Reģionālo attīstības centru apvienības valdes sēde, kurā piedalīsies arī Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis.

11.oktobrī Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītājs Gints Āboliņš piedalīsies Gulbenes pilsētas senioru apvienības sanāksmē.

11.oktobrī Gulbenes novada Tirzas pagasta sociālās aprūpes centrā notiks sanāksme par paveiktajiem apkures sistēmas un iekšējo ūdensvadu sistēmas izbūves darbiem šajā centrā.

11.oktobrī Gulbenes novada domes izpilddirektore Guna Švika Rīgā piedalīsies Latvijas Pašvaldību savienības Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas sēdē.

11.oktobrī Gulbenes novada skolēnu tautisko deju kolektīvu vadītāji piedalīsies repertuāra apguves seminārā.

12.oktobrī plkst.18:00 Gulbenes novada bibliotēkā Daigas Kalinkas gleznu izstādes "No peonijām līdz mākoņu melodijām " atklāšana.

12.oktobrī Gulbenes stadionā notiks sanāksmē par plānoto Gulbenes novada telpu futbola čempionātu.

12.oktobrī Gulbenes novada izglītības iestāžu vadītāji un Gulbenes novada domes izglītības, kultūras un sporta nodaļas speciālisti dosies pieredzes apmaiņas braucienā uz Viļakas novadu.

12.oktobrī Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolā notiks seminārs sporta skolotājiem “Badmintons sporta stundās ar SHUTTLE TIME programmu”.

13.oktobrī plānota Gulbenes novada Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde.

13.oktobrī plkst. 13:30 Gulbenes novada sociālais dienests, Dīķa ielā 1, organizē Topošo vecāku skolas nodarbību "Dzemdības un to norise. Krūts barošana".

13.oktobrī Gulbenes novada pašvaldības pārstāvji dosies pieredzes apmaiņā uz Jaunpils novadu, lai uzklausītu kolēģu pieredzi darbā ar GPS sistēmām.

13.oktobrī Gulbenes kultūras centra disko zālē notiks pateicības pasākums/sertifikātu pasniegšana Gulbenes novada brīvprātīgajiem.

14.oktobrī plkst.17oo Gulbenes novada bibliotēkā Eiropas kultūras vakars ar folkloristi, literatūrzinātnieci Janīnu Kursīti "Aizbraucēji - iebraucēji. Līdzsvara meklējumos".

14.oktobrī Kultūras pilī “Ziemeļblāzma” notiks Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas svinīgs pasākums par godu bāriņtiesu izveidošanas 20.gadadienai. Pasākuma ietvaros labklājības ministra Atzinības rakstu saņems Gulbenes novada Litenes bāriņtiesas priekšsēdētāja Inga Dukure, bet Labklājības ministrijas valsts sekretāra Atzinības rakstu saņems Gulbenes novada Lejasciema pagasta bāriņtiesas priekšsēdētāja Līga Medne un Gulbenes novada Lizuma pagasta bāriņtiesas priekšsēdētāja Inese Pērkone.

15.oktobrī Druvienas pagasta kultūras namā notiks konference “Dvēseles skaņa”, kas veltīta Druvienā dzimušā rakstnieka Jāņa Poruka 145.dzimšanas dienai.

15.oktobrī no pulksten 9.00 līdz 13.00 ikviens tiek aicināts apmeklēt mājražojumu un amatniecības gadatirgu “Ražojam paši”, kas norisināsies pie Gulbenes novada domes.

15.oktobrī uz Jauno fiziķu skolas nodarbībām Rīgā dosies Gulbenes novada skolēni.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste