Drukāt

 13.oktobrī Gulbenē kopā pulcējās novada brīvprātīgie – gan jaunieši, gan seniori, lai satiktos pateicības pasākumā un atskatītos uz paveikto. Klātesošajiem atzinīgus vārdus teica Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Caunītis un izpilddirektore Guna Švika. Savukārt Anita Birzniece, brīvprātīgā darba idejas aizsācēja novadā, iezīmēja 10 gados padarīto, bet Ints Teterovskis pastāstīja par brīvprātīgā darba organizēšanas sistēmu Latvijā un iepazīstināja ar jaunizveidoto mājas lapu www.brivpratigie.lv.

Šajā reizē Gulbenes novada domes sertifikātus par darbu pašvaldības organizētajos pasākumos saņēma Alise Smirnova, Deriāna Bukovska, Dita Medne, Dita Elizabete Kandere, Evelīna Ilva, Emīls Belte, Elīna Bērziņa, Jānis Kokarevičs, Judīte Ševčenko, Aija Miķelsone, Vija Kokareviča, Kristīne Prockalova, Kristiāna Mocareva, Katrīna Pipcāne, Kitija Trokša, Līva – Lillija Graņica, Līva Ejuba, Ulla Zaķe.

Gulbenes novada jaunatnes lietu speciālists Lauris Šķenders lielu paldies saka visiem, kas veica un turpina veikt brīvprātīgo darbu.

Ar muzikālu sniegumu priecēja Sabīne Žuga un Mārcis Vasiļevskis.

Jana Igaviņa,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste