Drukāt
Aizvadītajā nedēļā Rīgā notika Latvijas bāriņtiesu izveidošanas 20.gadadienas pasākums. Tajā tika godināti daudzi Latvijas pašvaldību bāriņtiesu darbinieki, tajā skaitā no Gulbenes novada.

Par ilggadēju un pašaizliedzīgu amata pienākumu pildīšanu, godprātīgu un profesionālu darbu bāriņtiesā Labklājības ministra atzinības rakstu saņēma Inga Dukure, Litenes bāriņtiesas priekšsēdētāja. Savukārt Labklājības ministrijas valsts sekretāra atzinības rakstu par ilggadīgu, pašaizliedzīgu un nesavtīgu darbu bāriņtiesā saņēma Līga Medne, Lejasciema bāriņtiesas priekšsēdētāja un Inese Pērkone, Lizuma bāriņtiesas priekšsēdētāja.

“Bāriņtiesu darbinieku paveiktais ir pelnījis visaugstāko novērtējumu. Lai gan ikdienā ne vienmēr pamanām šā darba apjomu un dziļumu, zinu, ka mūsu bāriņtiesu speciālisti strādā sirdsgudri, atbildīgi un nesavtīgi. Šajā gadadienā, sakot cilvēcīgu paldies, sveicu visas mūsu novada bāriņtiesu darbinieces! Lai neizsīkstoša enerģija!” novēl Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Caunītis.

Jāpiebilst, ka pasākuma norises vietā - kultūras pilī “Ziemeļblāzma” – bija apskatāmi Lejasciema bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieces Herundas Zušas un Beļavas pagasta rokdarbnieku kopas “Dzīpariņš” darinātie gobelēni.

Jana Igaviņa,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste