24.oktobrī Gulbenes novada domē notiks pašvaldības organizēta sanāksme par Lāčplēša dienas norisi Gulbenē.

24.oktobrī uzsāksies turniketu uzstādīšana Gulbenes 2.vidusskolā, savukārt Gulbenes novada valsts ģimnāzijā tas varētu notikt 26.oktobrī. Darbi notiks saskaņā ar iepirkumu “Ieejas piekļuves kontroles un ēdināšanas uzskaites sistēmu noma ar izpirkuma tiesībām”. Uzstādot iekārtas, skolēni un personāls skolā varēs iekļūt ar identifikācijas kartēm. Šādā veidā tiks paaugstināta drošība šajās skolās.

24.oktobrī Gulbenes novada bibliotēkā uz informatīvu tikšanos par bibliotēku informācijas sistēma ALISE.

25.oktobrī Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas un Gulbenes novada sociālā dienesta speciālisti tiekas ar būvprojekta izstrādātāju topošajam sociālās aprūpes centram “Jaungulbenes alejās”.

25.oktobrī Gulbenes novada valsts ģimnāzijā notiks kursi pedagogiem “Metodiski paņēmieni lasītprasmes veicināšanai 5.-12.klasēs”.

25.-27.oktobrī (no plkst.13:00 katru dienu) Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs aicina skolēnus uz aktivitātēm “No Miķeļa līdz Mārtiņa” rudens brīvdienās Klētī.

26. un 29.oktobrī Gulbenes novada bibliotēkā norisināsies Runča Misiņa radošās darbnīcas. Radošas darbnīcas un citas aktivitātes 25.-26.oktobrī plānotas arī Daukstu pagasta bibliotēkā.

26.oktobrī plkst. 17:30 Gulbenes novada bibliotēkā seno fotouzņēmumu izstādes “Jaungulbenes pils ziedu laiki” atklāšana. Ar stāstiem, leģendām un izpētīto par Jaungulbeni dalīsies Anita Liniņa.

26.oktobrī SIA “Gulbenes nami” rīko semināru daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pilnvarotajām personām par ugunsdrošības jautājumiem.

27.oktobrī plkst.9:00 notiks kārtējā Gulbenes novada domes sēde. Atgādinām, ka tajā var piedalīties ikviens interesents.

27.oktobrī plkst.13:00 Gulbenes novada sociālais dienests organizē bezmaksas lekciju topošajiem un jaunajiem vecākiem “Bērna zīdīšana – teorija un prakse”.

27.oktobrī plkst.14:00 Gulbenes novada domē notiks pašvaldības organizēta tikšanās ar novada uzņēmējiem.

27.oktobrī Gulbenes novada domes vadība un speciālisti tiksies ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvjiem par vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Gulbenē – tiks pārrunātas idejas iespējas un lietderīgums.

27.oktobrī Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas jaunatnes lietu speciālists dosies pieredzes apmaiņā uz Madonas novadu par projektu “Proti un dari”, kurā ir iesaistīta arī Gulbenes novada pašvaldība.

27.oktobrī plkst.15:00 Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejā atklās novada amatnieku kopu, pulciņu, interešu grupu, individuālo autoru darbu izstādi ''Nerakstīta nevalkāju''. Laipni aicināti piedalīties!

27.oktobrī Gulbenes sporta centrā notiks Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” organizētais volejbola turnīrs jauniešu komandām.

27.oktobrī Gulbenes novada sociālie darbinieki dosies uz apmācībām Siguldas novadā. Šajā dienā tiks iepazīts arī Siguldas novada darbs sociālajā jomā.

28.oktobrī Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas jaunatnes lietu speciālists piedalīsies apmācībās Alūksnes novadā. Tiks pārrunāta iespēja rīkot uzņēmējdarbības apmācības Gulbenes novadā.

28.oktobrī Lejasciema pagastā notiks golfa sezonas noslēguma pasākums.

28.oktobrī Gulbenes novada pirmsskolas un skolu mūzikas skolotāji dosies pieredzes apmaiņas braucienā uz Rīgas 220.pirmsskolas izglītības iestādi.

28.oktobrī plānota Gulbenes novada pārvalžu vadītāju sanāksme.

28.oktobrī Gulbenes novada muzeju un kultūrvēsturisko mantojumu centru speciālisti dosies pieredzes apmaiņas vizītē uz Jēkabpils novadu.

28.oktobrī reģionālās vizītes ietvaros Gulbenes novadu apmeklēs Saeimas deputāte, Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas vadītāja Laimdota Straujuma un šīs komisijas locekļi. Plānota tikšanās ar Gulbenes novada domes vadību un deputātiem par aktuālajiem jautājumiem pašvaldībā un valstī.

28.oktobrī Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis piedalīsies Valmieras tehnikuma konventa sanāksmē Valmierā.

28.oktobrī Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas speciālisti, kā arī Gulbenes novada pedagogi piedalīsies Vidzemes Augstskolas organizētā konferencē– praktiskā seminārā “Vidzemes Augstskola: sadarbības partneris izglītībā”. Šī gada tēma: ”Skolotājs informācijas un komunikācijas tehnoloģiju laikmetā”.

29.oktobrī plkst.16:00 Gulbenes novada bibliotēkā Literārā kafejnīca “Tumšo vakaru pastāsti”.

29.oktobrī Gulbenes sporta centrā norisināsies tradicionālās Gulbenes pilsētas iestāžu un uzņēmumu sporta spēles.

30.oktobrī Gulbenes sporta centrā pirmās spēles Gulbenes novada čempionātā volejbolā aizvadīs vīru komandas.

Šonedēļ uz Rīgu dodas Gulbenes novada pieaugušo tautisko deju kolektīvu vadītāji, lai apgūtu dejas 2018.gadā plānotajiem Vispārējiem latviešu Dziesmu un deju svētkiem.

Šonedēļ turpinās sarunas ar pašvaldības iestādēm par 2017.gada budžetu.

Šonedēļ pašvaldības aģentūra “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” aicina izmantot vēl pēdējo iespēju šajā sezonā, lai dotos izbraucienā ar ekskursiju kuģīti pa Stāmerienas ezeru. Tikai 28., 29. un 30.oktobrī ikviens interesents aicināts izmantot īpašo piedāvājumu braucienam ar kuģīti. Biļetes cena braucienam šajās dienās būs 2 eiro, savukārt grupai līdz 10 personām stundas brauciens izmaksās 20 eiro.

Šonedēļ turpinās darbi pie Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” jumta rekonstrukcijas.

Šonedēļ tiks veikti pirmie darbi – uzstādīta norobežojošā sēta – sakarā ar Stāmerienas pils balkona pārbūves projektu.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste