Drukāt

27.oktobra Gulbenes novada domes sēdē deputāti izskatīja jautājumu par Gulbenes novada pašvaldības Goda diploma, Atzinības raksta un Pateicības raksta piešķiršanu Gulbenes novada ļaudīm.

Vienbalsīgi tika nolemts ar Gulbenes novada pašvaldības augstāko apbalvojumu – Goda diplomu – apbalvot:

Jāni Zvaigzni – par vēstures liecību saglabāšanu, izglītības un kultūrvides attīstību;

Donātu Veikšānu – par ieguldījumu novada kultūras dzīvē;

Ēriku Balodi – par ieguldījumu novada medicīnas un veselības jomā/nozarē.

Savukārt Atzinības raksts piešķirts:

SIA ”Silmalas” – par veiksmīgu uzņēmējdarbības attīstību un atbalstu Gulbenes novada sabiedriskajā dzīvē;

SIA “Kraujas Z” – par ražošanas attīstību un jaunu darbavietu radīšanu Gulbenes novadā, atbalstu Tirzas pagasta sabiedriskajā dzīvē;

Ritai Skrebelei – par ieguldījumu latviskā kulinārijas mantojuma saglabāšanā un iedzīvināšanā Druvienas pagastā;

Zemnieku saimniecības “Gundegas” īpašniekiem Imšu ģimenei – par ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā Daukstu pagastā un ģimenes tradīciju godāšanu;

Zemnieku saimniecības “Purmalas” īpašniekiem Markovu ģimenei - par ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā Galgauskas pagastā un ģimenes tradīciju godāšanu;

Jānim Kreišmanim – par ieguldījumu Jaungulbenes pagasta atpazīstamības veicināšanā un aktīvu dalību pagasta sabiedriskajās aktivitātēs;

Anitai Liniņai – par ieguldījumu Jaungulbenes pagasta vēstures pētniecībā, vēsturiskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā;

Anitai Šmidrei – par personīgo ieguldījumu Līgo pagasta kultūras un sabiedriskajā dzīvē;

Gunāram Vīksniņam – par ieguldījumu pagasta tūrisma attīstībā un Stāmerienas vārda popularizēšanā;

Mārītei Baltiņai – par ieguldījumu Rankas pagasta kultūrvides un ainavas attīstībā;

Agritai Gailītei – par ieguldījumu skolu jaunatnes, pieaugušo izglītošanā un veselīga dzīvesveida popularizēšanā;

Ilgvaram Kalmanim – par ilggadīgu, godprātīgu un profesionālu attieksmi pildot sava amata pienākumus SIA “Gulbenes nami”;

Ingrīdai Botvai - par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu veselības aprūpes nodrošināšanā Gulbenes pilsētā;

Solveigai Vilkai – par apzinīgu un radošu darbu jaunatnes audzināšanā un aktīvu dalību projektos;

Vilnim Lapiņam – par cilvēks savā vietā;

Lāsmai Gabdulļinai – par ieguldījumu darbā ar Gulbenes novada jaunsargiem veicinot skolēnos piederības izjūtu savam novadam un valstij;

Sarmītei Supei-Stabiņai – par ieguldīto darbu un sabiedriskajām aktivitātēm Gulbenes novada svētku organizēšanā un Jaungulbenes pagasta atpazīstamības veicināšanā;

Gunai Ģērmanei – par izciliem sasniegumiem vieglatlētikā un dalību sabiedriskajā dzīvē;

Voldemāram Mezītim – par nesavtīgu darba pienākumu veikšanu un ieguldījumu Gulbenes novada sporta attīstībā;

Marinai Kursītei – par inovatīvu darba uzdevumu un pienākumu veikšanu un ieguldījumu iestādes tēla popularizēšanā novadā un valstī;

Ilgai Meijerei – par veiksmīgu projekta „Vilnas ieguves, apstrādes, amatniecības zināšanu un prasmju saglabāšana” īstenošanu un Gulbenes novada tradīciju popularizēšanu;

Vasilijam Zagoruiko – par ieguldījumu novada uzņēmējdarbībā;

Vijai Kokarēvičai – par aktīvu, nesavtīgu iesaistīšanos novada senioru darbā, brīvprātīgajā kustībā un biedrībā “Atspulgs 5”.

Ar Pateicības rakstiem apbalvos:

Māri Kļaviņu – par ilggadēju un apzinīgu darbu Beļavas pagasta komunālās saimniecības attīstībā;

Irinu Sireviču –par pašaizliedzīgu un godprātīgu attieksmi darba pienākumu veikšanā;

Mariku Kozlovsku - par pašaizliedzīgu un godprātīgu attieksmi darba pienākumu veikšanā;

Anti Zundu – par izciliem sasniegumiem distanču slēpošanā un vieglatlētikā;

Līgu Babāni – par pašaizliedzīgu un prasmīgu darba pienākumu veikšanu;

Dzidru Zvirgzdiņu – par ilggadēju, aktīvu sabiedrisko darbu Gulbenes pilsētas pensionāru biedrībā.

Pašvaldības apbalvojumi tiks pasniegti 18.novembrī svinīgā pieņemšanā pie Gulbenes novada domes priekšsēdētāja Andra Apinīša.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste