1.novembris. Beļavas pagasta K.Valdemāra pamatskolā Gulbenes novada domes vadības un speciālistu sarunas ar skolas kolektīvu par skolas attīstības jautājumiem.

1.novembris. Gulbenes novada pašvaldības aģentūra “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” uzņem kolēģus no Cēsu tūrisma informācijas centra – pieredzes apmaiņas vizīte.

1.novembris. Gulbenes novada bibliotēkas piedāvātās Wi-Fi skolas nodarbības apmeklē Gulbenes vidusskolas 1.klases audzēkņi.

1.novembris. Gulbenes novada bibliotēkas organizēto Lasītprieka stundu ietvaros Stāķu pamatskolā viesojas rakstniece Inese Zandere kopā ar ilustratoru Reini Pētersonu.

2.novembris. Gulbenes novada bibliotēkas organizēto Lasītprieka stundu ietvaros Stāmerienas pamatskolā viesojas dzejnieks Māris Rungulis un māksliniece Agija Staka.

2.novembris. Gulbenes novada pašvaldības pārstāvji Rīgā piedalās Baltijas valstu Dziesmu un deju svētku tradīcijai veltītā konferencē „Dziesmu un deju svētki rītdienai”.

2.novembris. Gulbenes novada pašvaldības speciālistu un būvnieku tikšanās Lizuma pagastā. Sarunas par telpu grupas pārbūvi Lizuma “Akācijās”.

2.novembris. Gulbenes novada bibliotēkā pirts garu uzmest ar vārda spēku aicina pirtniece Valda Vītola, grāmatas „Pirtī mana dvēselīte ar Dieviņu runājās” autore.

2.novembris. Lizuma pagasta bibliotēkas atklāšanas pasākums. Bibliotēka atradīsies tajā pašā adresē (“Akācijas”, Lizums), tikai citās telpās. Ir veikts telpu remonts.

2.novembris. Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju, vietnieku (metodiķu) tikšanās ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta Uzraudzības departamenta vadītāju Eviju Uzari.

2.novembris. Gulbenes novada sociālā dienesta vadītājs Iecavā piedalās biedrības "Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība" sanāksmē.

3.novembris. Litenes pagasta Litenes pamatskolā Gulbenes novada domes vadības un speciālistu sarunas ar skolas kolektīvu par skolas attīstības jautājumiem.

3.novembris. Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejā mezgloto rokassprādžu radošā darbnīca.

3.novembris. Gulbenes novada domes Tūrisma komisijas sēde.

3.novembris. Rankā sanāksme par Vidzemes Tūrisma asociācijas un Vidzemes pašvaldību Zaļo ceļu kopprojektu „GreenWays Outdoor” (pilnajā nosaukumā: Creation and transnational promotion of outdoor tourism product linked to European Greenways). Sarunās piedalīsies Gulbenes novada pašvaldības un Vidzemes Tūrisma asociācijas pārstāvji.

4.novembris. Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijas sanāksmē Valkā piedalīsies Gulbenes novada domes izpilddirektore Guna Švika.

4.novembris. Gulbenes novada bibliotēkā notiek Latviešu folkloras krātuves (LFK) izbraukuma seminārs. Tiks sniegts ieskats Gulbenes novada folkloras materiālos LFK krājumā un notiks digitālā arhīva garamantas.lv lietošanas apmācība.

4.novembris. Gulbenes novada pašvaldības pārstāvji piedalās sanāksmē Rīgā, kurā tiek apspriests jautājums par likumprojekta izstrādi kultūras un tautas namu darbībai. Plānots, ka kultūras un tautas namus vajadzēs akreditēt līdzīgi, kā tas notiek ar muzejiem un bibliotēkām.

4.novembris. Metodiskā diena Gulbenes 2. PII “Rūķītis” - nodarbību vērošana, saruna ar logopēdiem par bērnu fonemātiskās dzirdes attīstīšanu.

4.novembris. Gulbenes novada bibliotēkas speciālisti Rīgā piedalās publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls” izvērtēšanas seminārā.

5.novembris. plkst.17:00 Gulbene kultūras centrā konkursa “Mis&Misters Gulbene 2016” fināla šovs.

4.-5.novembris. Gulbenes novada sieviešu un vīriešu komandas piedalās volejbola turnīrā Gulbenes novada pašvaldības sadarbības pašvaldībā Rietavā (Lietuva).

Šonedēļ notiek Gulbenes novada jaunatnes lietu speciālista un Gulbenes novada skolu pašpārvalžu pārstāvju tikšanās.

Šonedēļ tiks izplatītas anketas ar aicinājumu pieteikt nominantus nominācijām Gulbenes novada jauniešu balvas pasniegšanas ceremonijai “Gada atsitiens”.

Šonedēļ Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” speciālisti tiksies ar Alūksnes tūrisma informācija centra speciālistiem, lai pārrunātu sadarbības iespējas projektā, kas saistītas ar Gulbenes-Alūksnes bānīša popularizēšanu.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste