PANEL logomazs3. novembrī Gulbenē notiks Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) projekta “PANEL2050” darba grupas sanāksme. Pasākumā aicināti piedalīties pārstāvji no visām VPR pašvaldībām, jo turpmāk pašvaldības būs viena no projekta tiešajām mērķauditorijām. Pašvaldību speciālisti pulcēsies, lai kopīgi diskutētu par sasniegto, kā arī līdzšinējiem šķēršļiem un iztrūkstošo atbalstu veiksmīgas energopārvaldības īstenošanai savās teritorijās.

PANEL2050 viens no galvenajiem uzdevumiem ir izstrādāt Vidzemes plānošanas reģiona un ieinteresēto organizāciju un pašvaldību energopārvaldības rīcības plānus, un uzsākt to ieviešanu. Lai gan iesaistīšanās projektā ir brīvprātīga, tomēr projekta vadītāja Aija Rūse norāda, ka Eiropas Savienība ir izvirzījusi mērķi līdz 2050. gadam samazināt oglekļa dioksīda emisijas līmeni par 80-95%, salīdzinot ar 1990. gadu. Apņemšanās nozīmē, ka katrā no ES dalībvalstīm tiks strādāts pie tā, lai attīstītu konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni visās tās nozarēs. A.Rūse norāda: “Projekts PANEL2050 patiesībā ir instruments, lai pašvaldības veiksmīgi sasniegtu šo mērķi. Jāatzīst, ka joprojām trūkst pārskatāmas un labi organizētas energopārvaldības vietējā un reģionālā līmenī. Un pilnīgi iespējams, ka pašvaldībām trūkst zināšanu, kā to veiksmīgi īstenot. Tāpēc PANEL2050 piedāvās dažādus instrumentus, kā šķēršļus pārvarēt. Plānots organizēt gan energopārvaldnieku apmācības, gan arī piedāvāt doties pieredzes apmaiņas braucienos uz citu plānošanas reģionu pašvaldībām, gan arī smelties idejas un efektīvus risinājumus ārpus Latvijas robežām.”

Darba grupas sanāksmē tiks apkopotas biežākās problēmas energopārvaldībā pašvaldībās, vienlaikus piedāvājot klātesošajiem arī iepazīties ar likumdošanas prasībām energoplānošanas kontekstā, kā arī smelties jau pirmās idejas, aplūkojot klātienē energoefektīvus risinājumus Gulbenes novada pašvaldībā. Tieši dialogu rosinošas tikšanās ir vērtīgas speciālistu redzeslauka paplašināšanai, kā arī savstarpējo kontaktu dibināšanai.

PAR PROJEKTU PANEL2050

Projekta mērķis ir izveidot reprezentatīvu un noturīgu vietēja līmeņa ilgtspējīgas sadarbības un saziņas tīklu ar kura palīdzību vietējas nozīmes ieinteresētās organizācijas kopīgi izstrādātu vietējās enerģētikas vīzijas, stratēģijas un rīcības plānus pārejai uz zema oglekļa emisiju sabiedrību līdz 2050. gadam.

Projekts PANEL2050 tiek īstenots Eiropas Savienības programmas “APVĀRSNIS2020” ietvaros. Vairāk par projektu šeit.

Anita Āboliņa,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Vidzemes plānošanas reģionā