Pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas darba atļaujas saņemšanas ir uzsākta Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” jumta seguma nesošo konstrukciju nomaiņa un jumta pārbūve.

 

“Veicot jumta seguma nomaiņu, atklājām, ka ir nopietni bojātas jumta nesošās konstrukcijas. Arī būvekspertīzes rezultāti apliecināja, ka objekts ir kļuvis bīstams – sijas satrupējušas, ieliekušās, vietām izņemti konstrukciju posmi, lai gan tie ir vajadzīgi. Būvnieki jau ir veikuši visa 3.stāva apdares demontāžu. Pēc šo darbu veikšanas, kā arī pēc konstruktoru aprēķiniem un novērojumiem secinājām, ka esam pieņēmuši pareizu lēmumu,” informē Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Jānis Barinskis.

Izmantojot situāciju, 3.stāvs projekta realizācijas gaitā tiks pilnībā pārplānots, to paplašinot. Šādā veidā tiks radīta papildus telpa.

“Izbūvēsim jaunas kāpnes nokļūšanai uz 3.stāvu. Savukārt papildus gaismu telpās radīsim, iebūvējot jumta logus. Tiks izveidots evakuācijas ceļš, kas iepriekš nav bijis. Šādi novērsīsim ēkas neatbilstību ugunsdrošības prasībām. Ja 1. vai 2.stāvā kaut kas atgadīsies, tad būs iespēja evakuēties, izmantojot 3.stāva evakuācijas ceļu. Tā kā šī ēka ir valsts nozīmes kultūras piemineklis, tad visi veicamie darbi ir saskaņoti ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju. Darbus veic SIA “Vidzemes Būvnieks”,” piebilst J.Barinskis.

Projekta īstenošanai tiks ņemts ilgtermiņa aizņēmums Valsts kasē 149 558 eiro apmērā ar atmaksas periodu 20 gadi.

Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas speciālisti Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā ir iesnieguši pieteikumu par finansiāla atbalsta sniegšanu šī projekta īstenošanai. Šobrīd tiek gaidīta atbilde.

Plānots, ka būvdarbi “Bāzē” noslēgsies 2017.gada februārī. Tikmēr jauniešu centrs, tāpat kā Gulbenes novada invalīdu biedrība, ir pārcelts uz bijušās Gulbenes Bērzu sākumskolas telpām Vidus ielā 7.

Gunta Krevica,

Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste