4.novembrī Gulbenes 2.vidusskolā ar klašu vecāko, skolotāju, skolēnu vecāku un Gulbenes novada domes vadības līdzdalību norisinājās svinīga jaunuzstādītās ieejas piekļuves kontroles sistēmas jeb turniketu atklāšana–iesvētīšana. Šobrīd Gulbenes 2.vidusskola ir pirmā skola Gulbenē un visā Gulbenes novadā, kurā ir uzstādīti turniketi, savukārt ēdināšanas uzskaites sistēma ir uzstādīta gan Gulbenes 2.vidusskolā, gan Gulbenes novada valsts ģimnāzijā.

Gulbenes 2.vidusskolā ir pieņemts ieviestos jaunumus svinīgi atzīmēt vai iesvētīt, lai uzstādītās iekārtas kalpotu labi un ilgi. Šajā reizē ar priekšnesumu uzstājās skolas deju kolektīvs un tika griezta atklāšanas lente.

“Skolēnu vecāki bija tie, kas ierosināja, ka skolai ir jākļūst drošākai un ir jāatrod veids, kā organizēt un kontrolēt kustību skolā. Mēs ilgi nevarējām izdomāt mehānismu, kā to nodrošināt. Vērsāmies pie pašvaldības, kura mūs uzklausīja, atrada un nodrošināja veidu, kā organizēt kustību skolā. Tagad mums ir savi ieejas vārti! Jāatzīmē, ka skolas vērtības - atbildība un drošība – nav tikai tukši vārdi, bet tiem ir segums. Ja runājam par drošību, tad tagad mēs skaidri zinām, kas pie mums skolā ienāk un kad dodas prom. Savukārt darbojoties ar karti, mēs iemācāmies būt atbildīgi. Karte ir jāsaudzē, jāglabā rūpīgi, jo tā tomēr nodrošina ieeju skolā, kā arī iespēju norēķināties par brīvpusdienām,” svinīgajā mirklī teica Gulbenes 2.vidusskolas direktore Edīte Kanaviņa.

Savu vērtējumu izteica arī skolēnu vecāki:

“Ir pagājuši 3 gadi kopš pirmo reizi vecāku sapulcēs aktualizējām jautājumu par drošības paaugstināšanu skolā. Sākotnēji domājām, ka pietiks tikai ar dežuranta galda pārvietošanu tuvāk ieejas durvīm, taču tas neatrisinātu visus jautājumus. Liels prieks, ka vecāku padomes ierosinājumi tika uzklausīti un ir realizējušies dzīvē. Mēs, vecāki, tagad tiešām jūtamies droši par saviem bērniem! Cerams, ka nākotnē ideja tiks attīstīta un mēs varēsim redzēt cikos bērns ierodas skolā un cikos dodas prom. Bērniem nāksies pierast un uzņemties atbildību par savu karti. Paldies skolai, kas uzklausīja un pašvaldībai, kas realizēja ideju!”

Uzstādītā ieejas piekļuves sistēma paaugstinās drošību skolā. Tagad ikkatrs ienācējs skolā, kuram nav šīs kartes, tiks reģistrēts pie dežuranta – ar savu parakstu apliecinās vārdu, uzvārdu un laiku cikos ienāca un cikos izgāja no skolas. Dežurants nospiedīs pogu un atvērts turniketu. Tagad varēs iegūt arī precīzu statistiku par to, cik “cilvēku no malas” apmeklē skolu.

“Pārsvarā tie ir iedzīvotāji, kas nāk uz mūsu skolu pusdienot. Šobrīd mēs vēl to pieļaujam. Skolas domes sanāksmē, kas plānota 9.novebrī, lemsim par to, kā būs turpmāk – ļaut vai neļaut svešiniekiem pusdienot skolas ēdnīcā,” piebilst E.Kanaviņa.

Uzstādītās iekārtas nekā veidā neapgrūtinās iekļūšanu skolā ar ratiņkrēslu – šim nolūkam ir speciāli vārti, kurus atslēgs dežurants. Turniketa caurlaides spēja ir vismaz 34 cilvēki minūtē. Ja skolai plānojas kāds kopīgs pasākums pagalmā, tad pulcēšanās brīdī dežurants atver visus turniketus, lai nekavētu nokļūšanu ārpusē. Uzstādītie divvirzienu turniketi ir savienoti ar drošības/ugunsdrošības signalizācijas sistēmām. Tas nozīmē, ka avārijas gadījumā tie atvērsies automātiski. Drošības līmenis skolā tagad patiešām ir augsts. Līdz šim skolas gaiteņos jau tika uzstādītas videonovērošanas kameras.

Elektroniskās personalizētās bezkontakta kartes ir visiem Gulbenes 2.vidusskolas skolēniem, skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem, kā arī Gulbenes novada valsts ģimnāzijas un Gulbenes vidusskolas skolēniem, kuriem pienākas brīvpusdienas. Pārējie skolēni par pusdienām turpinās norēķināties tāpat kā līdz šim - arī Gulbenes 2.vidusskolas skolēni, kuriem ir karte, taču nepienākas brīvpusdienas. Ar noteikumiem par ēdināšanas maksas atvieglojumiem var iepazīties šeit.

Ja skolēns karti būs aizmirsis mājās, brīvpusdienas tik un tā tiks izsniegtas, taču audzēkņiem jāsaprot, ka tās būs izņēmuma reizes un nedrīkst kļūt par ieradumu. Ja skolēns karti būs nozaudējis, tad jaunas kartes izgatavošanas izmaksas būs jāsedz ģimenei.

“Skolēni kartes glabā dažādi – naudas makos, somu kabatās, apģērba kabatās. Nav vajadzīgs karti katru reizi obligāti ņemt ārā, piemēram, no naudas maka. Sistēma to nolasa tāpat – līdzīgi kā E-talonu. Arī skolēnu vecākiem ir iespēja iegūt ieejas karti, jau notiek aktīva pieteikšanās. Šo karšu izgatavošanu vecāki segs no saviem personīgajiem līdzekļiem. Karte lieliski kalpo arī kā skolēna apliecība,” norāda E.Kanaviņa.

Ēdināšanas uzskaites sistēma uzrādīs konkrētu skolēnu skaitu, kuri ir izmantojuši brīvpusdienas, tādējādi pašvaldībai atvieglos norēķinus ar ēdinātāju. Turpmāk maksās pēc fakta. Līdz šim apmaksu veica par visiem audzēkņiem, kuriem pienākas brīvpusdienas, lai gan ne vienmēr visi šo iespēju izmantoja.

Plānots, ka nākamgad ieejas piekļuves kontroles sistēmas uzstādīs arī Gulbenes vidusskolā un Gulbenes novada valsts ģimnāzijā. Elektronisko karšu funkcijas ir iespējams papildināt pēc vajadzības, piemēram, ieskaitot tajā naudu, izmantot, kā maksājumu karti.

8.novembrī pie Gulbenes novada domes izpilddirektores uz sanāksmi pulcēsies pilsētas skolu direktori un pašvaldības speciālisti, lai kopīgi izrunātu uzstādīto sistēmu darbību, plusus un mīnusus.

Ieejas piekļuves kontroles un ēdināšanas uzskaites sistēmu uzstādīšanu skolās veica SIA „BMS Tehnoloģija” par 30050,85 eiro bez PVN. Izmaksas segtas no Gulbenes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste