konk044.novembrī uz sanāksmi pulcējās Gulbenes novada pašvaldības organizētā konkursa „Gulbenes novada gada uzņēmums 2016” vērtēšanas komisija. Konkursa 1.kārtā līdz 30.oktobrim tika saņemti 46 pieteikumi septiņās nominācijās - “Gada jaunais uzņēmums/uzņēmējs 2016”, “Gada produkts 2016”, “Gada inovācija 2016”, “Gada eksportētājs 2016”, „Gada darba devējs 2016”, “Gada saimnieks 2016”, “Gada pakalpojuma sniedzējs 2016”.

Visi pieteikumi tika izvērtēti pēc konkursa nolikumā noteiktajiem kritērijiem.  Uz 2.kārtu atklātajam iedzīvotāju balsojumam izvirzīti 3 pretendenti katrā nominācijā. Balsojums notiek no 8. līdz 30.novembrim. Aptaujas anketa pieejama šeit.

Konkursa pretendentu vērtēšana 2.kārtā tiek strukturēta sekojoši: 50% komisijas vērtējums, 50% novada iedzīvotāju un viesu atklātais balsojums, tai skaitā arī elektroniskajā vidē, sociālajos tīklos Facebook.com un Draugiem.lv.

Konkursa pretendentu vērtēšanu veic Gulbenes novada domes izveidota un apstiprināta vērtēšanas komisija, kas sastāv no 9 locekļiem – 3 Gulbenes novada deputāti, domes priekšsēdētājs, izpilddirektore, konsultants-priekšsēdētāja palīgs, Attīstības un projektu nodaļas vadītājs un 2 pagasta pārvaldes vadītāji, pieaicinot sadarbības partnerus, ekspertus.

Vērtēšanas komisija līdz 30.novebrim dosies pieklājības vizītēs uz balsošanai izvirzītajiem uzņēmumiem, lai iepazītos ar to darbību, kā arī uzklausītu uzņēmēju priekšlikumus sadarbībai ar pašvaldību.

Galvenās nominācijas “Gulbenes novada gada uzņēmums 2016” ieguvēju noteikts vērtēšanas komisijas balsojums par kādu no izvirzītajiem pretendentiem.

Konkursa laureātus godinās pasākuma „Gulbenes novada uzņēmēju diena” laikā 2017.gada janvārī. 

Konkursa mērķis ir noskaidrot un godināt Gulbenes novada uzņēmējus, kuri aktīvi darbojas novada teritorijā, veicinot uzņēmējdarbības vides attīstību, ražošanas teritoriju pievilcību, nodarbinātību, sabiedrisko aktivitāti, publisko un privāto sadarbību, darba vides pievilcību, nodrošinot novada uzņēmēju plašāku atpazīstamību, to ražotās produkcijas/pakalpojumu popularizēšanu.

Šāds konkurss Gulbenes novada pašvaldībā tiek organizēts pirmo reizi.

Vairāk informācijas par konkursu www.biznessgulbene.lv.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste