15.11.2016. Gulbenē, Dīķa ielā 1, Gulbenes novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde. Sākums plkst. 13.00.

Darba kārtības projekts

1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.

4. Biedrības „Latvijas Samariešu apvienība" informācija par aprūpi mājās.

5. Informācija par īrnieku parādiem Stradu pagasta Stāķu un Šķieneru dzīvojamās mājās.

Pirmie trīs jautājumi skatāmi slēgtā sēdes daļā.