17.11.2016. Ābeļu ielā 2 Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde.

Komiteju sēdes ir atklātas.

Darba kārtības projekts

1. Par papildus piešķirtās mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadali

2. Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības grāmatvedības politikā

3. Par projekta „Meliorācijas sistēmas atjaunošana Stāmerienas pagastā” pieteikuma iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” un līdzfinansējuma nodrošināšanu

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu mirušai personai

5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

6. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā

7. Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu