2016.gada 16.novembrī plkst. 15.00 Gulbenes novada domē Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde.

Komiteju sēdes ir atklātas.

Darba kārtības projekts

  1. Informācija par darbu ar jaunatni Gulbenes novadā.
  2. Par papildus piešķirtās mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadali.
  3. Par grozījumiem Gulbenes 2.vidusskolas nolikumā.
  4. Par Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis” nolikuma apstiprināšanu.
  5. Par Lejasciema vidusskolas nolikuma apstiprināšanu.
  6. Par K.Valdemāra pamatskolas reorganizācija.
  7. Par Litenes pirmsskolas izglītības iestādes un Litenes pamatskolas reorganizāciju un Litenes sākumskolas izveidi
  8. Par Druvienas pamatskolas reorganizāciju.
  9. Par Gulbīša vidusskolas reorganizāciju.