21.novembris. Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Caunītis tiekas ar senioru delegāciju no Horvātijas, kas Gulbenes novadā ieradušies projekta “Silver Sharing Initiative” ietvaros un šeit uzturēsies līdz 26.novembrim.

21.novembris. Plkst.17:00 Gulbenes novada bibliotēkā viesos “Pasaule ar fantastikas un fantāzijas acīm” jaunā rakstniece Laura Vilka un astronoms Ilgonis Vilks.

21.novembris. Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis un pašvaldības speciālisti tiekas ar Pleskavas rajona pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar kopīgu projektu realizāciju kultūras un tūrisma jomām.

21.novembris. Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija uzsāk piedāvājumu izvērtēšanu iepirkumam „Būvuzraudzība sešu ceļu posmu pārbūvei Gulbenes novadā”.

22.novembris. Komisija veic pārrunas ar kandidātiem uz SIA „Gulbenes nami” valdes locekļa amatu.

22.novembris. Gulbenes novada domē izglītības iestāžu vadītāju seminārs.

22.novembris. Gulbenes 2.vidusskolā seminārs sākumskolas skolotājiem “Mācīt mācīties – optimālu apstākļu veidošana izglītojamā individuālai attīstībai”.

22.novembris. Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādē kursi pirmās palīdzības sniegšanā pedagogiem un tehniskajam personālam.

22.-24.novembris. Konkursa „Gulbenes novada gada uzņēmums 2016” vērtēšanas komisija dodas pieklājības vizītēs uz konkursa 2.kārtai izvirzītajiem uzņēmumiem.

23.novembris. Gulbenes novada bibliotēkas darbinieki Cēsīs piedalās Vidzemes novadu bērnu un skolu bibliotēku darbinieku 15. Konferencē „Ceļš uz bibliotēku”.

23.novembris. Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādē nākamā mācību gada 1.klašu skolotāju un 6-gadnieku (sagatavošanas grupu) skolotāju tikšanās.

23.novembris. Gulbenes novada sociālā dienesta pārstāvji Rīgā piedalās starptautiskā konferencē „Efektīvi - pret vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē".

23.novembris. Lizuma vidusskolā pieredzes seminārs “Kā mācīt mācīties!”, iekļaujot fizikas un matemātikas stundu vērošanu un analīzi.

23.novembris. Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas pārstāvju dalība Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības konferencē “Paaugstināsim profesijas prestižu – uzticoties, cienot un novērtējot pedagogu darba nozīmīgumu”. Tās ietvaros notiks konkursa „Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2016” laureātu apbalvošana. Starp nominantiem ir arī Lejasciema vidusskola.

23.novembris. Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolā un sporta centrā sacensības volejbolā B un D gr. un skolēnu sporta spēles.

23.novembris. Gulbenes novada kultūras un tautas namu vadītāju sanāksme.

24.novembris. Gulbenes novada domē Gulbenes novada Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde.

24.novembris. Gulbenes kultūras centrā pirmā kursu nodarbība tautisko deju kolektīvu vadītājiem - Latviešu tautiskās dejas un treniņu stundas pasniegšanas metodikas daudzveidošana skolas vecuma bērniem un to nozīme kultūras mantojuma saglabāšanā.

24.novembris. Lasītprieka stundas Gulbenes novada skolās kopā ar Māru Cielēnu un Irēnu Lūsi.

24.novembris. Sanāksme par deju lieluzveduma norisi un Gulbenes novadnieku dienu 2017 „Gulbenes novads. Saknes. Piederība.” noslēguma pasākumu.

24.novembris. Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas speciālisti Daugavpilī piedalās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētajā Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam atklāšanas pasākumā, kura mērķis ir iepazīstināt projektu pieteicējus ar jauno programmu, tās mērķiem un prioritātēm. Pasākuma laikā tiks sniegts ieskats pārrobežu sadarbības programmā un ieteikumi pārrobežu sadarbības ideju attīstīšanai.

24.novembris. Gulbenes novada domes sēde.

24.novembris. Plkst.10:00-14:00 donoru diena Gulbenes Sarkanā krusta telpās Dīķa ielā 1.

24.novembris. Gulbenes novada iestāžu vadītāju sanāksme Gulbenes novada bibliotēkā.

25.novembris. Gulbenes novada pilsētas un pagastu pārvalžu vadītāju sanāksme.

25.novembris. Pasākuma Gulbenes novada „Gada balva sportā” organizatoru sanāksme.

25.novembris. Gulbenes novada jauniešu centrā “Bāze” pirmā mākslas nodarbība kopā ar Eiropas brīvprātīgo Miro no Slovākijas. Būs: kolāžas, zīmēšana, līmēšana, māksla dažādās izpausmēs.

25.novembris. Gulbenes novada tūrisma sezonas noslēguma pasākums ko organizē Gulbenes novada pašvaldības aģentūra „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”.

25.novembris. Gulbenes novada bibliotekāru pieredzes apmaiņas vizīte Valmieras pašvaldībā.

25.novembris. Gulbenes novada sociālā dienesta darbinieku sanāksme.

25.novembris. Gulbenes novada domes Administratīvi juridiskās nodaļas speciālisti piedalās Centrālās vēlēšanu komisijas seminārā republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju priekšsēdētājiem un sekretāriem par 2017.gada pašvaldību vēlēšanām.

26.novembris. Plkst.10:00 Gulbenes novada jauniešu centrā „Bāze”, Vidus ielā 7, interaktīvs seminārs-apmācības jauniešiem „Radi ideju biznesam”. Darba kārtība un reģistrēšanās šeit.

26.-27.novembris. Gulbenes dzelzceļa stacijā 6.Starptautiskais bērnu un jauniešu talantu un modes festivāls.

27.novembris. Gulbenes novada sporta veterāni Rīgā piedalās Latvijas Sporta veterānu-senioru 19.salidojumā.

Šonedēļ notiek Gulbenes novada jaunatnes darbinieku sanāksme. Pārrunā jautājumus, kas saistīti ar pasākuma „Gada atsitiens 2016” organizēšanu.

Šonedēļ Gulbenes novada domes Finanšu un ekonomikas nodaļas speciālisti Rīgā piedalās semināros par aktualitātēm grāmatvedības jomā.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste