28.novembris. Gulbenes novada bibliotēkā norisinās seminārs par iepirkumiem.

28.novembris. Gulbenes novada domes izpilddirektores un Izglītības kultūras un sporta nodaļas speciālistu sarunas par jauniešu centru darbības attīstību novadā.

28.-29.novembris. Vidzemes plānošanas reģiona organizētā pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistu pieredzes apmaiņas vizīte uz Voru apgabalu Igaunijā, kurā piedalās arī Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas pārstāvis.

28.novembris. Uz sanāksmi pulcējās dziesmu dienas organizatori. Pasākums notiks 2017.gada 26.maijā Gulbenes novadā. Tajā piedalīsies Vidzemes 5.-12.klašu skolēnu kori.

29.novembris. Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Caunītis piedalās Reģionālo attīstības centru apvienības valdes sēdē Rīgā.

29.novembris. Stradu pagasta Stāķu bibliotēkā sākas datorkursu nodarbības visiem interesentiem, kuras vada Gulbenes novada bibliotēkas reģionālā mācību centra pasniedzēja.

29.novembris. Gulbenes novada domes izpilddirektores Gunas Švikas un Gulbenes novada sociālā dienesta speciālistu dalība Gulbenes novada invalīdu biedrības pasākumā Staros, kas veltīts Starptautiskajai invalīdu dienai.

29.novembris. SIA „Gulbenes nami” un Gulbenes pilsētas pārvaldes sarunas ar iedzīvotājiem, kuri nav veikuši savlaicīgu norēķināšos par pašvaldības dzīvokļu īri.

29.novembris - 1.decembris. Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas jaunatnes lietu speciālista dalība Eiropas organizāciju tīklojuma LE.MO.N. (Learning, mobility network, no angļu val. Apmācību un mobilitātes tīklojums) seminārā Polijā. Gulbenes novada dome ir viena no 12 organizācijām, kas iesaistījusies biedrības „Pistes Solidaires” (Francija) koordinētajā tīklojumā, kura mērķis ir rast uzticamus sadarbības partnerus un veidot kopīgus projektus jaunatnes lietu jomā.

30.novembris. Gulbenes novada domes Administratīvās komisijas sēde.

30.novembris. Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” speciālistu dalība seminārā Alūksnē par interneta mārketingu.

30.novembris. Gulbenes novada domes Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas sēde.

30.novembris. Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejā plkst.16:00 gleznu izstādes "Tandēms" atklāšana.

1.decembris. Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas speciālistu un Druvienas pagasta pārstāvju tikšanās ar Ondo.lv pārstāvjiem un producentu Niku Volmāru. Sarunas par Līgo svētku iestudējuma „Skroderdienas Silmačos” izrādīšanu uz Druvienas Silmaču brīvdabas estrādes 2017.gadā.

1.decembris. SIA „Gulbenes nami” speciālistu dalība daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotāju kopsapulcē. Informēs par nepieciešamajiem pasākumiem energoefektivitātes paaugstināšanai.

1.-2.decembris. Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas speciālistu un amatiermākslas kolektīvu vadītāju sarunas par darba organizāciju 2017.gadā.

2.decembris. Gulbenes novada konkursa „Gada skolotājs” apbalvošanas pasākums Gulbenes kultūras centrā.

2.decembris. Latvijas Nacionālajā kultūras centrā Rīgā notiks amatierteātru nozares padomes sēde, kurā piedalīsies arī Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas speciālisti. Sarunas par Latvijas amatierteātru iestudējumu skati “Gada izrāde 2016”; par amatierteātru dalību XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos 2018.gadā.

2.decenbris. Gulbenes novada jaunatnes lietu speciālista un skolu pašpārvalžu pārstāvju pieredzes apmaiņas vizīte Alūksnes novadā.

2.decembris. Plkst.17:00 Gulbenes novada bibliotēkā Eiropas kultūras vakars “Laikmetīgās pārmaiņas Eiropā”. Viesos filozofi Maija Kūle un Rihards Kūlis.

2.decembris. Gulbenes novada domes izpilddirektore Guna Švika piedalās Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijas gada sapulcē Salaspilī.

3.decembris. Plkst.14:00 Gulbenes sporta centrā Paaudžu sadraudzības spēle volejbolā. Spēkiem mērojas Gulbenes pilsētas un Gulbenes novada komandas jauniešu/pieaugušo kategorijā un veterānu/senioru grupā. Pasākumā būs konkursi "Lidojošā gremde", "Piespēle mērķī", "Ātrākā serve", būs žūrija un dažādi priekšnesumi.

4.decembris. Gulbenes sporta centrā Gulbenes novada čempionāts florbolā.

4.decembris. Plkst.17:00 Gulbenes pilsētas egles iedegšanas pasākums pie Gulbenes novada domes. Plkst.15:00 Gulbenes kultūras centrā Valmieras kinostudijas muzikāla pasaka visai ģimenei "Grinča Ziemassvētki".

Šonedēļ Gulbenes labiekārtošanas iestāde turpina Gulbenes centrālā skvēra un pilsētas galvenās egles ietērpšanu Ziemassvētku rotā.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste