Drukāt

5.decembris. Gulbenes novada „Gada balva sportā” organizatoru sanāksme un aptaujas rezultātu apkopojums.

5.decembris. Gulbenes novada jauniešu centrā “Bāze” radošs pasākums 5.-7.klašu skolēniem latviešu valodā un literatūrā, veltīts A.Brigaderei, J.Porukam.

5.decembris. Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas speciālistu un Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestāžu un sākumskolu grupu vadītāju tikšanās.

5.decembris. Gulbenes novada domes Sporta komisijas sanāksme.

5.decembris. Gulbenes novada domes izpilddirektore Guna Švika un Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Jānis Barinskis Rīgā piedalās darba sarunās Latvijas Pašvaldību savienībā un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā.

6.decembris. Gulbenes novada pašvaldības aģentūra „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” Gulbenes novada domē organizē pateicības pasākumu Gulbenes novada amatniekiem un mājražotājiem.

6.decembris. Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas speciālistu dalība Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Universitātes rīkotajā konferencē “Latvija OECD starptautiskos pētījumos PISA 2015 un TALIS 2013 – jaunākie rezultāti”.

6.decembris. Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas speciālistu dalība Kultūras ministrijas organizētajā reģionālajā seminārā Alūksnē. Sarunas par Latvijas 100-gades pasākumiem.

6.decembris. Bērnu aizsardzības fonda Vidzemes reģiona seminārs Gulbenes novada domē.

7.decembris. Gulbenes novada domes Administratīvās komisijas sēde.

7.decembris. Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Jānis Barinskis Rīgā piedalās Reģionālo attīstības centru apvienības sanāksmē.

7.decembris. Gulbenes novada pašvaldība nodrošina transportu skolēnu nokļūšanai uz Panākumu Universitātes nodarbībām Rīgā.

7.decembris. Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas speciālistu un pirmsskolas izglītības iestāžu pārstāvju tikšanās un sarunas par programmas “FasTracKids” aprobāciju Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādē.

7.decembris. Gulbenē apriņķa koru kopmēģinājums.

7.decembris. Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolā tautas bumbas sacensības.

7.decembris. Gulbenes novada pašvaldības speciālistu dalība seminārā Cēsīs – informācija par projektu iespējām kultūras jomā.

7.decembris. Plkst.17:00 Gulbenes novada bibliotēkā tikšanās ar rakstnieci un publicisti Gunu Rozi.

7.decembris. Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Caunītis tiekas ar AS „Swedbank” pārstāvjiem.

8.decembris. Gulbenes novada bāriņtiesu locekļu tikšanās Gulbenes novada domē.

9.decembris. Gulbenē un Lejasciemā skolēnu tautas deju kolektīvu Sadancis.

9.decembris. Plkst.19:00 Gulbenes kultūras centrā balvu pasniegšanas ceremonija Gulbenes novada „Gada balva sportā”.

9.decembris. Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas speciālistu dalība konkursa „Labākais darbā ar jaunatni 2016” noslēguma pasākumā Jelgavā. Kategorijā „Pašvaldības” Gulbenes novada pašvaldība ir starp nominantiem nominācijā „Nozīmīgākais atbalsts Eiropas Savienības programmu “Jaunatne”, “Jaunatne darbībā” un “Erasmus+: Jaunatne darbībā” apakšprogrammas „Eiropas Brīvprātīgā darbs” veicināšanai reģionā”.

9.decembris. Gulbenes novada būvvaldes speciālistu dalība seminārā par aktualitātēm būvniecības nozarē.

10.decembris. Plkst. 16:00 Gulbenes novada bibliotēkā Literārā kafejnīca “Manī virpuļo baltas pārslas”.

10.decembris. Gulbenes novada pašvaldība nodrošina transportu skolēnu nokļūšanai uz jauno ķīmiķu skolas nodarbībām Alūksnē.

10.decembris. Gulbenes novada bibliotēkā Ziemassvētku rotājumu gatavošanas radošās darbnīcas.

10.decembris. Litenes pagasta bibliotēkā litenieša Romāna Čaupala dzejas grāmatas "Sirdsbalss" atklāšanas svētki.

10.decembris. Lejasciema kultūras namā jauniešu centra "Pulss" radošais vakars "Zelta čemodāns".

10.decembris. Rankas kultūras nama sieviešu vokālā ansambļa "Menora" 15 gadu jubilejas pasākums.

10.decembris. Gulbenes sporta centrā Gulbenes novada čempionāta volejbolā spēles.

10.decembris. Gulbenes bērnu bibliotēkas lasītavā vizāžistes Ingunas Luikas organizētā Mazā Makeup skoliņa meitenēm 12+.

11.decembris. Staru kultūras namā Staru bibliotēkas 50. jubilejas pasākums "Katram sava gaismas pils".

11.decembris. Stāmerienas tautas namā Gulbenes novada jauniešu, vidējās paaudzes, senioru tautisko deju kolektīvu sadancis.

11.decembris. Gulbenes sporta centrā Gulbenes novada čempionāta volejbolā spēles.

Šonedēļ Gulbenes novada bibliotēkā norisinās Wi-Fi skoliņas nodarbības bērniem.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste