Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir nosūtījusi uzaicinājumu 43 pašvaldībām gatavot un iesniegt projektus Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma ieguldīšanai, lai veicinātu energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu.

Paredzēts, ka projektu gaitā pašvaldības saskaņā ar to attīstības programmu energoefektivitātes paaugstināšanai var veikt ēku pārbūvi vai atjaunošanu, lokālās vai autonomās siltumapgādes infrastruktūras pārbūvi vai atjaunošanu, kā arī iegādāties un uzstādīt atjaunojamos energoresursus izmantojošas siltumenerģiju ražošanas iekārtas.

Lielākais finansējums no ERAF ir pieejams Gulbenes novada pašvaldībai projekta īstenošanai sociālās aprūpes centrā “Jaungulbenes alejas” - 847 tūkstoši eiro.

www.cfla.gov.lv