ap01

9.decembrī Gulbenes novada pašvaldība saņēma Veselības ministrijas apliecinājumu par uzņemšanu Latvijas Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā.

Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla mērķis ir sekmēt labās prakses piemēru, pieredzes un ideju apmaiņu starp pašvaldībām, atbalstīt pašvaldības un sniegt tām metodoloģisku atbalstu dažādu sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumu risināšanā lokālā līmenī un paaugstināt pašvaldību darbinieku izglītotību sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumos, tādējādi atbalstot veselības, labklājības un vienlīdzīgu iespēju attīstību reģionālajā līmenī.

Dalība Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā ir brīvprātīga un bezmaksas. Šajā kustība var iesaistīties visas pašvaldības, kas vēlas darboties veselības veicināšanas jomā, izpilda noteiktus kritērijus saistībā ar veselības veicināšanu un aizpilda pieteikuma dokumentus.

Lai kļūtu par Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla dalībnieci, pašvaldībai ir jānodrošina šādas minimālās prasības:

Galvenie ieguvumi pašvaldībām iesaistoties Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā - atpazīstamība un statuss; metodoloģisks un konsultatīvs atbalsts sabiedrības veselības veicināšanas programmu un darba plānu izstrādē pašvaldībā; bezmaksas Pasaules veselības organizācijas apmācības un semināri; pieredzes un labās prakses apmaiņa Latvijas pašvaldībās, kā arī pieredzes un labās prakses apmaiņas iespējas ar citu valstu Nacionālo veselīgo pilsētu/pašvaldību kustības dalībvalstīm; jauni kontakti un regulāras tikšanās; jaunākā informācija un materiāli par veselīgu dzīvesveidu un veselības veicināšanu.

Nacionālo veselīgo pašvaldību tīklu koordinē Veselības ministrija sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Pasaules Veselības organizācijas pārstāvniecību Latvijā un Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības fakultāti.

Plašāka informācija par Nacionālo veselīgo pašvaldību tīklu Latvijā šeit.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste