21.12.2016. Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde Ābeļu ielā 2, Gulbenē. Sākums plkst. 15.00. Komiteju sēdes ir atklātas.

Darba kārtība.

  1. Pārskats par kultūras jomas norisēm Gulbenes novadā 2016.gadā un informācija par Gulbenes novada lielāko pasākumu plānu 2017.gadam.
  2. Par Druvienas pamatskolas Attīstības plāna 2016./2017.-2018./2019.mācību gadam izskatīšanu.
  3. Par Galgauskas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
  4. Par Gulbenes novada pašvaldības dibināto un finansēto vispārējo izglītības iestāžu pedagogu, atbalsta personāla un pirmsskolas izglītības iestāžu administrācijas darba slodžu sadali.