21.12.2016. Gulbenes novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde Dīķa ielā 1, Gulbenē. Sākums plkst. 13.00.

Darba kārtība

1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
4. Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.
5. Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
6. Par īres līguma pārformēšanu.
7. Par Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.___ “Par Gulbenes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to saņemšanas kārtību” izdošanu.

Pirmie seši jautājumi skatāmi slēgtā sēdes daļā.