19.decembris. Pie lasītājiem dodas laikraksta „Gulbenes Novada Ziņas” decembra numurs.

19.decembris. Gulbenes novada domē uz tikšanos ar domes vadību un speciālistiem ierodas Valsts kontroles pārstāvji.

20.decembris. Komisija veic pārrunas ar kandidātiem uz SIA „Gulbenes nami” valdes locekļa amatu.

20.decembris. Plkst.14:00 Lejasciema pagasta pārvaldē Gulbenes novada teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam 1.redakcijas un Vides pārskata 1.redakcijas sabiedriskā apspriede.

20.decembris. Gulbenes novada domes priekšsēdētāja Andra Apinīša tikšanās ar valsts iestāžu Gulbenes nodaļu vadītājiem.

21.decembris. Plkst.10:00 Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde.

21.decembris. Plkst.13:00 Gulbenes novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde.

21.decembris. Plkst.15:00 Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde.

21.decembris. Gulbenes novada domes vadība un speciālisti Rīgā tiekas ar Valsts kontroles pārstāvjiem.

22.decembris. Gulbenes novada sociālais dienests Gulbenes kultūras centrā organizē pasākumu Gulbenes novada maznodrošināto daudzbērnu ģimeņu bērniem, kura laikā pasniegts A/S „Laima” Ziemassvētku akcijas laikā sarūpētās dāvanas.

22.decembris. Plkst.9:00 Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde.

22.decembris. Uz sanāksmi pulcējas konkursa „Sniegpārslu brīnumu radot” izvērtēšanas komisija.

!!! 23.decembrī Gulbenes novada dome būs atvērta līdz plkst.14:00.

Informāciju par pasākumiem Ziemassvētku laikā aicinām skatīt pasākumu kalendārā!

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste