Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) 2017.gada 6.janvārī plkst.12.00 Litenes tautas namā rīkos uzklausīšanas sanāksmi par SIA „AP Kaudzītes” iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu sadzīves atkritumu poligonā „Kaudzītes”.

Regulators uz uzklausīšanas sanāksmi ir aicinājis SIA „AP Kaudzītes” pilnvaroto pārstāvi, kas varēs komentēt iesniegtā sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projekta pieauguma būtību un ekonomisko pamatojumu. Uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem tiks dota iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus un ieteikumus par SIA „AP Kaudzītes” iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu.

Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt pa telefonu vai e-pastu līdz 2017.gada 5.janvārim (kontaktpersona Dace Burtniece, t.67097271; ).

Iepazīties ar SIA „AP Kaudzītes” iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projekta kopsavilkumu var Regulatora mājaslapā http://www.sprk.gov.lv, sadaļā: Par SPRK/Sabiedrības līdzdalība/Uzklausīšanas sanāksmes/Izsludinātās uzklausīšanas sanāksmes.

Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota valsts valodā, un gadījumā, ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā.

Uzklausīšanas sanāksmes gaita tiek fiksēta protokolā.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija