Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija decembra nogalē pieņēma lēmumu nepiešķirt kultūras pieminekļa statusu ēkai Brīvības ielā 106, Gulbenē. Tas nozīmē, ka iecere par rotācijas apļa izbūvi tiks realizēta.

„Ar īpašnieku jau esam noslēguši pirkuma līgumu, un gatavojam dokumentāciju būvatļaujas saņemšanai par šī objekta nojaukšanu, lai tas netraucētu plānotajiem būvdarbiem. Piebildīšu, ka ēkas nojaukšanai atsevišķs projekts nebūs jāizstrādā. Demontāžas darbi būs iekļauti apļa izbūves tehniskajā projektā. Pirms ēkas nojaukšanas kopā ar Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja speciālistiem iemūžināsim to fotogrāfijās. Ja izdosies, iespējams kādu ēkas elementu saglabāsim,” informē Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Jānis Barinskis.

Jau informējām, ka Brīvības ielas pārbūvi posmā no Brīvības ielas 67 līdz Brīvības ielai 106 plānots uzsākt 2017.gadā, bet rotācijas apļa izbūvi Brīvības un Miera ielas krustojumā - 2018.gadā.

Projekta “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Brīvības ielas zonā” ietvaros plānots pārbūvēt arī Ražotāju ielu un Lapu ielu. Tehniskie projekti šo ielu pārbūvei jau ir izstrādāti. Būvdarbus iecerēts veikt 2017.gadā.

Kopējās plānotās projekta izmaksas – 3 254 404 eiro. No tām 2 766 243 eiro Eiropas Savienības fondu finansējums, savukārt pašvaldības līdzfinansējums plānots 15% jeb 488 161 eiro apmērā.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste