4.janvāris. Gulbenes vidusskolā klašu audzinātāju seminārs.

4.janvāris. Gulbenes novada domē novada mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītāju seminārs.

5.janvāris. Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis piedalās Reģionālo attīstības centru apvienības valdes sēde Rīgā.

5.janvāris. Plkst.17:00 Lizuma kultūras namā Gulbenes novada teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam 1.redakcijas un Vides pārskata 1.redakcijas sabiedriskā apspriede.

6.janvāris. Litenes tautas namā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija organizē uzklausīšanas sanāksmi par SIA „AP Kaudzītes” iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu.

6.janvāris. Gada pirmajā sanāksmē tiekas Gulbenes novada pilsētas un pagastu bibliotekāri.

7.janvāris. Gulbenes sporta centrā Gulbenes novada volejbola čempionāts dāmu I līgai un kungiem.

Līdz 7.janvārim Gulbenes novada bibliotēkā aizmāršīgo lasītāju dienas – tā ir iespēja izdevumus nodot, nemaksājot soda naudu par kavējumu, kā arī iespēja atjaunot bibliotēkas abonementu tiem lasītājiem, kuri savulaik nav varējuši nomaksāt kavējuma naudu.

8.janvāris. Rankas kultūras namā plkst.19:00 pirmā zumbas nodarbība.

8.janvāris. Gulbenes sporta centrā Gulbenes novada volejbola čempionāts dāmu II līgai.

Šonedēļ plānots izsludināt pretendentu pieteikšanos uz Gulbenes novada „Gada balva kultūrā 2016”.

Gulbenes novada jaunatnes darbinieki turpina gatavoties jauniešu balvu pasniegšanas ceremonijai „Gada atsitiens 2016”, kas notiks 2017.gada 14.janvārī plkst.19:00 Gulbenes kultūras centrā.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste