Gulbenes novada dome jau vairākus gadus par sasniegumiem kultūrā, mākslā, sportā mūzikā un izglītībā iedzīvotājiem piešķir naudas balvas. Apkopojot informāciju par aizvadītā gada sasniegumiem, noskaidrojās, ka kopumā 2016.gadā naudas balvās no pašvaldības budžeta izmaksāti 13621,34 eiro. Tas ir par 653,41 eiro vairāk nekā 2015.gadā.

Sportā naudas balvās kopumā izmaksāti 5453,8 eiro, kas ir par 1178,8 eiro vairāk nekā 2015.gadā. Gada laikā apbalvoti 39 sportisti, 13 treneri un 4 komandas/sporta klubi.

Piemēram, izcilus rezultātus jau 2016.gada sākumā demonstrēja bobslejists Daumants Dreiškens, kurš izcīnīja 1.vietu Pasaules čempionātā bobslejā četriniekiem. Savukārt Didzis Gorbenko saņēma naudas balvu par izcīnīto 1.vietu Latvijas čempionātā ziemas motokrosā un skijoringā. Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas U-12 meiteņu volejbola komanda godināta ar naudas balvu par izcīnīto 3.vietu Latvijas jaunatnes volejbola čempionātā. Naudas balvu saņēma arī komandas treneres - Sandra Vaivode un Ārija Samsonova. Jāpiemin arī Jānis Mezītis, kurš izcīnīja 1.vietu Latvijas IV Olimpiādē vieglatlētikā 100 un 200 metru distancēs un Uģis Klimons, kurš izcīnīja 1.vietu Baltijas čempionātā un 3.vietu Latvijas čempionātā Enduro krosā.

Kultūras, mākslas un mūzikas nozarē naudas balvās tika sadalīti 5015 eiro, kas ir par 1561 eiro mazāk nekā 2015.gadā. Atzinību naudas izteiksmē saņēma 13 skolēni, 19 pedagogi/vadītāji/koncertmeistari un 3 kolektīvi/orķestri/grupas.

Piemēram, Lejasciema vidusskolas skolēnu vokāli instrumentālais ansamblis “Deep Silence” 2016.gadā Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivālā-konkursā “No baroka līdz rokam” ieguva I pakāpes diplomu; Gulbenes Mūzikas skolas audzēkņi Aleksis Pusts un Ance Puste Itālijā, 26. Starptautiskajā konkursā “Concorso Internazionale per Giovani Musicisti Città di Barletta”, iegūva 1.vietu; vidējās paaudzes deju kolektīva „Ratiņš” vadītāja Iva Venta saņēma naudas balvu par kolektīva sagatavošanu un 2016. gada 16.aprīlī Gulbenes novada tautisko deju kolektīvu skatē iegūto Augstākās pakāpes diplomu.

Izglītībā naudas balvas izmaksātas 23 skolēniem un 10 pedagogiem 3152,54 eiro apmērā, kas ir par 1035,61 eiro vairāk nekā 2015.gadā.

Piemēram, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas audzēknis Kārlis Bošs apbalvots par uzvaru Latvijas Televīzijas erudīcijas spēlē „Gudrs vēl gudrāks”, bet Mārtiņš Ručevskis, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas skolēns, – par 1.vietu novada vācu valodas olimpiādē, 1.vietu novada un 3.vietu 5.Vidzemes reģiona angļu valodas olimpiādē, 1.vietu novada un 1.vietu valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādē.

Gulbenes novada domes izdoti noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piemērotas naudas balvas par sasniegumiem sportā, izglītībā, kultūrā, mākslā un mūzikā.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste