2016./2017. mācību gada 1.semestra noslēgumā pašvaldība, pamatojoties uz noteikumiem “Par stipendijām Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem”, piešķīra stipendiju (100 eiro apmērā katram pēc nodokļu nomaksas) 19 Gulbenes novada skolu 10. - 12.klašu audzēkņiem.

Četri stipendiju ieguvēji zinības apgūst Gulbenes novada valsts ģimnāzijā, 13 – Gulbenes 2.vidusskolā, bet 2 – Lizuma vidusskolā.

Stipendijas piešķiršanas mērķis ir motivēt izglītojamos paaugstināt sasniegumus mācību darbā un ārpusstundu darbā, veicinātu izglītojamo intelektuālo spēju attīstību un centienus kvalitatīvas izglītības iegūšanai.

Kopš noteikumu pieņemšanas šī ir otrā reize, kad tiek izmaksātas stipendijas. Pirmo reizi tās izmaksāja 2015./2016. mācību gada 2.semestra noslēgumā 12 skolēniem.

Ar noteikumiem “Par stipendijām Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem” var iepazīties šeit.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste