18.01.2017. Gulbenes novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde Dīķa  ielā 1, Gulbenē. Sākums plkst. 13.00.

Darba kārtība

1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.

4. Par īres līguma pārformēšanu.

5. Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.a

6. Par Gulbenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centra nolikuma apstiprināšanu.

Sēdes atklātajā daļā skatāms tikai 6.darba kārtības jautājums.